Arkivnyhed - kan være forældet

Jobcenter København og a-kasse går sammen om at bekæmpe akademikerledigheden

28.02.2013
Københavns Kommune og Akademikernes A-kasse slår nu kræfterne sammen for at komme den stigende ledighed blandt akademikere til livs. Det betyder også, at ledige akademikere i hovedstaden fremover kan møde op ét sted, når de skal have rådgivning om job og karriere. Borgmester og a-kassedirektør kalder det utraditionelle samarbejde for et nybrud i beskæftigelsesindsatsen.

Nyskabelse af job for akademikere

De seneste år er der sket en stigning i antallet af ledige kandidater fra de længere videregående uddannel¬ser. Dimittenderne har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og akademikere med flere års erfaring mister job. Det gælder ikke mindst i København, hvor en tredjedel af landets ledige akademikere bor. Fremtidsudsigterne er heller ikke lyse. Akademikernes Centralorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervs¬råd har tidligere estimeret, at der frem mod 2020 vil mangle godt 9.000 akademikerjob årligt, hvis ikke ledigheden skal stige. Det betyder blandt andet, at der vil være behov for massiv skabelse af nye job for akademikere i den private sek¬tor.

 Det er én af grundene til, at dele af Jobcenter København nu går ind i et strategisk samarbejde med Akademikernes A-kasse (AAK) i deres lokaler ved Vesterport Station i København.

Én indgang

 Samarbejdet får den konkrete fordel for mange af de ledige akademikere, at de fremover kun skal gå ét sted hen, når de skal have rådgivning om job og karriere. Indtil nu har de ledige skulle møde et sted, når de skulle til samtaler hos a-kassen og et andet, når det var jobcenteret, og så kunne de møde forskellige budskaber hver sted.

 

Anna Mee Allerslev (RV), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København er glad for det nye samarbejde, som hun kalder for både ambitiøst og nytænkende:

 

- Jeg ser store perspektiver i vores nye samarbejde på akademikerområdet. Det danske beskæftigelsessystem har i for mange år været præget af, at borgerne skulle indrette sig efter systemet. Det laver vi om på nu. Nu bryder vi murerne mellem a-kasse og jobcenter ned, så vi i stedet får et nyt fællesskab med mere vidensdeling og et styrket fagligt miljø i forhold til at finde fremtidens jobåbninger på akademikerområdet. Det er jeg meget tilfreds med, siger Anna Mee Allerslev.

 

En bedre service

I AAK er direktør Michael Valentin også glad for det nye samarbejde.

 - Mit klare mål er, at vi fremover skal levere en endnu bedre service til vores ledige, som skal gå ud af døren med ny inspiration til, hvordan de kommer videre med deres arbejdsliv og karriere. Og her ser jeg det som en stor fordel, at vi nu deler lokaler med Jobcenter København. Det giver os flere muskler og mindre bureaukrati, som frigør ressourcer til blandt andet at styrke samarbejdet med erhvervslivet til gavn for vores medlemmer, siger Michael Valentin.

 

Den 1. juli 2013 fusionerer AAK med Ingeniørernes A-kasse og herefter vil en lang række akademikere, både natur- og samfundsvidenskabelige og humanister, kunne se sig selv i den nye a-kasse. Det nye Karrierecenter vil således også være tæt koblet til mere end 20 fagorganisationer for forskellige akademikere og således være et nyt partnerskab i beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommune, a-kasser og fagorganisationer.

 

- Der har været meget snak om systemer, og om beskæftigelsesindsatsen skal ligge det ene eller det andet sted. Nu handler vi frivilligt og helt uden indblanding fra staten, så vi på tværs af a-kasser, kommune og fagforeninger får et helhedsorienteret og sammenhængende indsats til gavn for de ledige, siger Michael Valentin.

 

Anna Mee Allerslev supplerer:

 

- Selvom jeg har været uenig i noget af den kritik, som har været rettet mod kommunernes beskæftigelsesindsats, er jeg enig i, at der er behov for at videreudvikle indsatsen. At vi som kommune nu på akademikerområdet rykker sammen med AAK, ser jeg som et vigtigt skridt, der giver os mulighed for at tænke nyt og frem for alt blive bedre. Jeg glæder mig til det nye samarbejde og er overbevist om, at det er den rigtige vej at gå.