Arkivnyhed - kan være forældet

Jobcenter København flytter rundt

17.12.2012
1. februar slår Jobcenter København dørene op for en ny struktur. Med fire nye specialiserede jobcentre bliver rådgivningen og servicen til borgerne forbedret. Samtidig bliver modtagelserne bygget om for at øge overblikket over rummet og for at styrke inddragelsen af borgerne.

Et enklere og mere specialiseret system. Det er tankerne bag de mange ændringer, Jobcenter København gennemgår i de kommende måneder.

 

Fire centre

Med en ny struktur bliver de nuværende fem centre lagt sammen til fire, hvor ekspertisen koncentreres i en række specialenheder. Indsatsen for sygemeldte fra beskæftigelse samles på ét center, indsatsen for jobparate ledige over og under 30 år fordeles på hvert sit center, indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate samles på et fjerde center, og så kommer der en særlig indsats for akademikere.

Ændringerne har til formål at øge kvaliteten af rådgivning og tilbud gennem større specialisering. Pointen er også at give ledige borgere et mere sammenhængende ledighedsforløb, hvor de ikke behøver skifte center.

Se centrenes nye navne og specialistfunktioner i faktaboksen nedenfor.

 

Nye modtagelser

Samtidig bliver modtagelserne i de syv job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommune bygget om som et led i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens strategi kaldet Borgeren ved Roret. Med samtaleborde, infotavler og skranker vil borgerne få hurtigt overblik over, hvad der sker hvor.

”I dag er modtagelserne svære at afkode, og borgerne stopper gerne op og bliver utrygge. Nu rydder vi ud i indtrykkene og får fremhævet, hvad der er vigtigst at vide. Borgerne skal føle sig velkomne og i sikre hænder, og vi skal give dem en følelse af, at de har ansvar,” siger projektleder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Pernille Flor Borg.

 

Flytterod

Ombygningen starter i Nyropsgade kort før nytår. Alle fire jobcentermodtagelser bliver færdige i løbet af foråret. For borgerne kommer ændringerne til at betyde, at de i den kommende tid kan opleve flytterod i jobcentrene. Nogle borgere skal fra 1. februar møde på en ny jobcenteradresse. De vil dog altid få direkte besked, hvis det er tilfældet.

Læs flere nyheder om Jobcenter København i nyhedsbrevet Perspektiv
NY STRUKTUR I JOBCENTER KØBENHAVN 1. FEBRUAR

 

Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret

Jobcenter København i Nyropsgade og det nuværende Arbejdsmarkedscentret lægges sammen i et nyt center for akademikere og arbejdsmarkedsparate over 30 år.

Jobcenter København – Center for Jobindsats

Jobcenter København på Musvågevej får ikke-arbejdsmarkedsparate som deres speciale og skifter navn til Center for Jobindsats.

Jobcenter København – Center for Arbejdsfastholdelse

Et nyt center i Baldersgade samler indsatsen for sygemeldte fra beskæftigelse og for borgere med nedsat arbejdsevne.

Jobcenter København – Ungecentret

Jobcenter København i Skelbækgade skifter navn til Ungecentret (for ledige under 30 år) og fortsætter i store træk som hidtil.Borgeren ved Roret

 

...er et strategisk fokus i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning og en fælles overskrift for et program, der udstikker en ny kurs i borgerbetjeningen. Programmet giver borgerne en mere aktiv rolle og et større ansvar for at komme i arbejde. Ombygningen af jobcentrenes modtagelser er et projekt i Borgeren ved Roret. Læs mere om Borgeren ved Roret og læs mere om den nye jobcenterstruktur.