Arkivnyhed - kan være forældet

Iværksætterboom i København

26.06.2013
Næsten 6.000 nye virksomheder så dagens lys i København i 2012. Det er det største antal nystartede virksomheder på et år siden 2000.

Iværksætteraktiviteten er høj i København. I 2012 startede 5.809 nye virksomheder i hovedstaden, hvilket svarer til en stigning på 6,2 procent i forhold til året før.

"Det er fantastisk positivt, at iværksætterånden stortrives i København. Gode ideer og dygtige iværksættere er helt afgørende for at skabe fremtidens arbejdspladser. Vi skal selvfølgelig hjælpe iværksætterne med at vokse, dels ved at tilbyde rådgivning om forretningsplaner, love og regler, men også ved at skabe bedre rammevilkår for iværksættere og give dem nemmere adgang til at byde på kommunens mange indkøb”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Iværksætterne bidrager med meget af den innovation og de nye produkter, som Danmark skal leve af de kommende år. Det er samtidig den innovation København skal bruge for at blive verdens bedste første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor skal vi som kommune sikre gode rammer og vilkår, så der kan komme endnu flere iværksættere de kommende år,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Københavns Kommune nedsatte tidligere i år en ekspertgruppe, der i maj offentliggjorde over 80 anbefalinger til, hvordan man skaber bedre forhold for byens erhvervsdrivende. Kommunen satte også over 30 mio. kr. af til at fjerne en række gebyrer og til at skabe vækst i de kreative erhverv. Og så har Københavns Erhvervsservice rådgivet en betydelig del af de nystartede virksomheder om alt fra forretningskoncept til økonomi. I 2012 var over 3.000 nystartede virksomheder i kontakt med Københavns Erhvervsservice inden for blandt andet IT-, design-, medie- og restaurationsbranchen.

Københavns Erhvervsservice tilbyder gratis rådgivning for iværksættere og samarbejder med byens uddannelsesinstitutioner, erhvervsklynger og iværksættermiljøer. Københavns Erhvervsservice rådgiver blandt andet virksomhederne i at skabe bæredygtige forretningskoncepter, så virksomhederne kan overleve på sigt.

Under krisen er mange virksomheder lukket ned, men samtidig er markant flere virksomheder startet op i København end i resten af landet. I 2010 var etableringsraten i København 40 procent højere end landsgennemsnittet. Det betyder, at hver gang der etableres en virksomhed i det øvrige Danmark, etableres der 1,4 i hovedstaden. En analyse fra Københavns Erhvervsservice fra 2012 viser desuden, at overlevelsesraten har været stigende siden 2006. I 2011 var 87 procent af de nystartede virksomheder i København stadig i live efter et år.

For mere information

 • Line Lagoni Leonhard, pressemedarbejder for overborgmester Frank Jensen, tlf. 29 99 40 69.
 • Morten Rixen, pressechef for teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, tlf. 51 68 06 19.

Fakta

 • Der blev registreret 5.809 virksomheder i København i 2012 - 6 procent højere end året før og 6,4 procent højere end før finanskrisen (2008).
 • Iværksætterårgangen 2010 skabte over 3.500 jobs i 2011.
 • Iværksætterårgangene 2003-2010 havde i 2012 skabt i alt 31.000 jobs i København.
 • Iværksættere i København skaber både job til københavnere med lange, videregående uddannelser og til københavnere uden en kompetencegivende uddannelse.
 • Det er de mindste virksomheder i København, der har stået for den største fremgang i beskæftigelsen de senere år. Mikrovirksomhederne, som tæller færre end 10 ansatte, skabte 9 % flere job i perioden 2000-2010, hvor de store virksomheder med flere end 250 medarbejdere skar medarbejderstaben ned med 6 procent.
 • Mikrovirksomheder udgør 90 procent af alle virksomhederne i København.

​Om Københavns Kommunes arbejde for flere iværksættere:

 • Københavns Erhvervsservice tilbyder rådgivning om at etablere og drive iværksættervirksomhed i København.
 • I et samarbejde med Malmö stad og NyföretagerCentrum Øresund har Københavns Erhvervsservice etableret en fælles Øresundsrådgivning målrettet iværksættere, der ønsker at agere på begge sider af Øresund.
 • Københavns Erhvervsservice arbejder målrettet med myndighedsbehandling on location, f.eks. ved etablering af restaurationer.
 • Københavns Erhvervsservice tilbyder erhvervsmentorer, engelske kurser og rådgivning målrettet iværksættere med udenlandsk baggrund.
 • Med Lab2700 arbejder Københavns Erhvervsservice på at fremme iværksætteri i udsatte by- og boligområder.
 • Københavns Erhvervsservice samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner for at styrke iværksætterkulturen blandt studerende, inden de forlader studierne.