Arkivnyhed - kan være forældet

Invitation til markedsdialog om danskuddannelse 10. august

11.07.2017
Kom til markedsdialog om danskuddannelse for selvforsørgede voksne udlændinge som forberedelse til et kommende udbud.

I efteråret 2017 forventer Københavns kommune at udbyde danskuddannelse for selvforsørgede voksne udlændinge efter Udbudslovens afsnit 3 om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (Lov, nr. 1564 af 15.12 2015).

Udbuddet forventes at føre til en videreudvikling af kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i indsatsen for de ca. 10.000 selvforsørgede kursister, der henvises til danskuddannelse årligt.

Kursistgruppen karakteriseres især af udlændinge i arbejde, studerende eller medfølgende ægtefælle samt primært fra EU/EØS lande.

For at forberede udbuddet, så det giver bedst mulig kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i danskuddannelsen, inviterer kommunen til markedsdialog for at drage nytte af interesserede virksomheders viden.

Der udsendes ikke materiale til dialogmødet på forhånd, men interesserede henvises bl.a. til:

  • Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr. 901 af 30.juni 2017,
  • Udlændinge og Integrationsministeriets: ’Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016’. Juni 2016,
  • Deloitte: ’Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.’. November 2016,
  • KORA: ‘Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge’. Maj 2016.

Referater af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drøftelser af udbuddet d. 23.01, 22.05 og 12.06 2017 findes her  
De overordnede konklusioner fra markedsdialogen bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart efter mødet, mens deltagere adviseres via mail.

 

Sådan foregår det

Markedsdialogen gennemføres i form af et møde den 10. august kl. 13.15-15.15 på Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D.

Hvordan deltager du?
Hvis din virksomhed er interesseret i at deltage på markedsdialog-mødet, skal du sende os en mail. Skriv navnet på dit firma samt navne og titler på deltagere. Vi byder velkommen til op til 3 personer pr. virksomhed til dialogmødet.

Send mailen til: 
Karsten Jensen
HE6S@bif.kk.dk

Vi skal modtage mailen senest den 5. august 2017.
Eventuelle spørgsmål forud for mødet kan sendes til samme mailadresse.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.