Arkivnyhed - kan være forældet

Invitation til dialogmøder om udskolingen i København

08.01.2018
I København er der over de næste fire år afsat 220 mio. kr. til udskolingen. Den skal have en saltvandsindsprøjtning, men hvad og hvordan?

Børne- og Ungdomsudvalget med borgmester Jesper Christensen i spidsen inviterer forældre, lærere, pædagoger, elever, interesseforeninger mv. til dialogmøder om udskolingen.

Hvilke indsatser skal prioriteres? Hvad skal pengene gå til?

Det går godt med de københavnske folkeskoler. Der er gang i en god udvikling og eleverne har - samlet set - de seneste år flyttet sig mere i København end i resten af landet. Men der er ambitioner om mere.  Det faglige niveau skal hæves og overgangen til ungdomsuddannelserne skal forbedres.

Eleverne skal have endnu bedre muligheder for at blive dygtigere, og der skal være flere, som kommer godt gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.  

Det sker ikke af sig selv, og derfor er der bevilliget ekstra penge til at styrke udskolingen.

Dialog om hvordan penge skal bruges

Politikerne vil gerne i dialog med skolens interessenter om, hvordan penge skal bruges. Derfor inviterer de til to dialogmøder. Den 15. og den 29. januar 2018 i hhv. Valby Kulturhus (teatersalen) og Kulturhuset på Islands Brygge (salen). Begge møder fra kl. 17-20.

Se invitationen nedenfor.

Ramme for dialogen

Dialogen skal være med til at kvalificere den politiske beslutning om, hvordan politikerne fordeler pengene for skoleåret 2018/19 og foregår inden for rammen af ni indsatser:

  1. Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever

  2. Talentcamps og forløb for elever der har brug for flere udfordringer

  3. Udskolingslinjer og -profiler på flere folkeskoler

  4. Overbygningsskoler for elever i 7. til 9. klasse

  5. Udvidelse af Åben Skole og faste partnerskaber med private virksomheder, kulturtilbud, Musikskolen mm.

  6. Stærkere brobygning til ungdomsuddannelser gennem bl.a. forløb på erhvervsskolerne

  7. Obligatorisk erhvervspraktik og gode praktikpladser

  8. Etablering af praktiske værksteder bl.a. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse

  9. Styrket forældresamarbejde

Politikerne ser frem til at tale om og få gode ideer fra alle gode kræfter omkring folkeskolen i København. Politikerne skal træffe beslutning om udmøntning af midlerne i slutningen af februar 2018.

Tilmelding

Af praktiske årsager skal man melde sig til dialogmøderne. Det gør man via linket i invitationen nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.