Invitation: Markedsdialog om udbud af beskæftigelsestilbud for sygemeldte og udsatte ledige

14.03.2019
Kom til åben markedsdialog den 12. april og hør om det kommende udbud på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i starten af 2020 at sende beskæftigelsesindsatsen for følgende målgrupper i udbud:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år
  • Sygedagpengemodtagere
  • Borgere i jobafklaringsforløb
  • Ledige borgere visiteret til fleksjob

I den forbindelse inviterer forvaltningen alle potentielle tilbudsgivere til en markedsdialog med henblik på:

  • at orientere om det kommende udbud
  • at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan skabe en sammenhængende beskæftigelsesindsats for borgerne

I forbindelse med dialogmødet byder forvaltningen på morgenmad fra kl. 8.00 og sandwich fra 12.00.

 

Hvor og hvornår?

Fredag 12. april kl. 8.30-12.30 (mulighed for morgenmad fra kl. 8.00)
Salen i Islands Brygge Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske per mail til Sabrina A. Jørgensen, e-mail: g33x@kk.dk
Frist for tilmelding er d. 5. april.

Der kan tilmeldes én repræsentant fra hver virksomhed.
Program for markedsdialogen eftersendes til de tilmeldte deltagere

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.