Arkivnyhed - kan være forældet

Interesserer du dig for vand og klima?

15.08.2013
Nu er der valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandsselskaber

Meld dig som kandidat

For første gang kan forbrugerne nu vælge repræsentanter til bestyrelserne i HOFOR s 14 vand- og spildevandsselskaber. Der skal vælges to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne. Alle myndige personer kan stille op.

Meld dig som kandidat og få indflydelse på beslutningerne i dit forsyningsselskab. Du skal have 10 stillere for dit kandidatur. Stillerne skal være bosiddende i HOFORs forsyningsområde.

Du kan opstille som kandidat fra 15. august til 16. september.

Stem til valget

Er du forbruger i HOFORs forsyningsområde, kan du stemme til forbrugervalget.

Alle myndige privatforbrugere samt virksomheder bosiddende i HOFORs forsyningsområde har hver to stemmer.

Du kan registrere dig som vælger fra 15. august til 25. september, og du kan stemme fra 25. september til 14. oktober.

Læs mere i denne folder eller på www.hoforvalg.dk  eller ring til valgtelefon 26 12 25 20--------------------------------------------

HOFOR – dit forsyningsselskab

HOFOR vil sikre, at kommende generationer også får rent drikkevand i hanen og slipper af med spildevand og regnvand på en bæredygtig måde.

HOFOR er en fusion af vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt spildevandsselskaberne

i samme kommuner undtagen Brøndby og Vallensbæk.

Vi leverer vand til over 1 mio. forbrugere i alle kommunerne og står for driften af spildevandsforsyningerne i seks af kommunerne. Desuden forsyner vi københavnerne

med fjernvarme, bygas og fjernkøling samt vedvarende energi.