Arkivnyhed - kan være forældet

Institution for autistiske børn og unge kritiseres I Ekstra Bladet

06.10.2014
Ekstra Bladet bringer i dag en fordrejet historie om, at kommunale chefer har taget deres familier med på dyre ferier i udlandet – betalt...

...af skatteyderne. Men frivillige fra medarbejdernes eget netværk er en vigtig del af Elmehusets arbejde

Ekstra Bladet bringer i dag en fordrejet historie om, at kommunale chefer har taget deres familier med på dyre ferier i udlandet – betalt af skatteyderne. Men frivillige fra medarbejdernes eget netværk er en vigtig del af Elmehusets arbejde

Kategorier: Pressemeddelelser, Socialt udsatte

Elmehuset er en nyere institution med børn og unge i alderen 0-23 år med vanskeligheder inden for autismespektret og i mange tilfælde med tillægsdiagnoser.

Elmehuset inddrager frivillige familier, fordi mødet med forskellige familier giver børnene og de unge et indblik i andre familiekulturer og livsformer, og dermed får de mere viden om, hvordan en familie også kan se ud og fungere.

Desuden kan der være familiemedlemmer med helt specifikke kompetencer, som kan inspirere og motivere børnene og de unge. Fx har medarbejdernes familier ageret skiinstruktører for nogle af husets unge samt tilbudt sportsmassage og personlig træning.

Da Elmehusets skulle udvikle et koncept for, hvordan de ville inddrage frivillige, lyttede institutionen til andre organisationers erfaringer med ekstern rekruttering af frivillige.

Her viste det sig, at særligt de eksternt rekrutterede familier desværre ofte havde svært ved at passe ind den valgte pædagogiske linje. I værste fald kunne frivillige have en uheldig adfærd, som skadede børn og unge, mere end det gavnede.

Elmehuset formulerer kravene til frivillige blandt andet sådan her:

”I Elmehuset rekrutterer vi gennem vores netværk … Vi er optaget af, at de frivillige, der kommer i Elmehuset, kan matche Elmehusets kultur og målgruppe, samt om de vil kunne håndtere de udfordringer børn og unge til tider har bl.a. som følge af deres særlige behov. Når vi rekrutterer gennem egne rækker skyldes det til dels en oplevelse af, at de unge har lettere ved at fatte tillid til andre, når det er medarbejdere de allerede har tillid til, der præsenterer dem for nye ansigter.”

"Der er et stort behov for, at frivillige hjælpere kan supplere medarbejdernes indsats på en god måde, når autistiske unge er på rejse. Det vil gavne de unge. Jeg ser det derfor som en positiv ting, at der er arbejdet målrettet på at få frivillige deltagere med på turene," siger adm. direktør Anette Laigaard

Både Købehavns kommunes Socialforvaltning og Socialborgmesteren står helt bag Elmehusets arbejde.

Alle rejser er godkendt, de frivillige erstatter ikke uddannet personale, og udgifterne til rejserne ligger inden for normalområdet for rejser af den type.

Læs Elmehusets konceptbeskrivelse for brug af frivillige

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.