Arkivnyhed - kan være forældet

Ingen lokalaftale for lærerne i København

01.09.2016
Det har desværre ikke været muligt at forhandle en ny lokalaftale på plads mellem KLF, SKK og BUF.

Forhandlingerne var nået langt. Vedlagte udkast viser, hvor meget parterne var blevet enige om.

Den afgørende knast har været Københavns Lærerforenings (KLF) ultimative krav om, at der i lokalaftalen indføjes, at hver enkelt medarbejder i udgangspunktet skal have en pulje på fem timer om ugen, som den enkelte medarbejder selv råder over og som er fri af ledelsesretten. 

Skolelederne i København (SKK) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har forsøgt at imødekomme kravet med en formulering om, at arbejdsdagen planlægges først med udgangspunkt i elevernes skema, dernæst omkring behov for teamsamarbejde og andet samarbejde. Og at ledelsen skal bestræbe sig på, at den ikke planlagte tid placeres først og sidst på dagen. I den øvrige tid kan den enkelte medarbejder herefter selv tilrettelægge sit arbejde.

Men KLF har stået fast på en central, fastlagt pulje på fem timer. 

Enighed om fleksibilitet og opblødning af lærernes tilstedeværelsespligt

Alle tre parter har fra begyndelsen delt et ønske om at bløde op på tilstedeværelsespligten for lærerne og om at lærerne skal have en stor grad af fleksibilitet i deres arbejde.  

Nedenfor er link til seneste version af udkast til en lokalaftale. I det fremgår, at SKK og BUF har imødekommet KLF på følgende områder:

  • At sikre lærerne den nødvendige tid til forberedelse
  • At hvis ledelsen planlægger at medarbejderen skal undervise i mere end halvdelen af arbejdstiden, så skal det drøftes mellem leder, medarbejder og TR
  • At aftaleteksten præciserer skoleledelsens ansvar for forud for skoleårets start at tage initiativ til en dialog med den enkelte lærer om vedkommendes opgaver. Dialogen indeholder en gensidig forventningsafstemning
  • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
  • Arbejdstiden på lejrskole tæller 14 timer pr. døgn
  • At det er skolelederens ansvar at sikre den nødvendige tid til deltagelse i efter- og videreuddannelse. 
  • At rammerne skal fastlægges i LokalMED, og at den konkrete udmøntning skal ske i løbende dialog mellem leder og medarbejder
  • Aftaleteksten præciserer håndteringen af 1. maj og 5. juni. 1. maj fratrækkes med 7,4 timer og 5. juni fratrækkes med 3,7 timer, hvis disse datoer er placeret på hverdag

BUF arbejder stadig på, at lærerne kan få mere fleksibilitet i arbejdsdagen, indtil da må ledere og medarbejder arbejde videre under de gældende vilkår aftalt i ’Forståelsespapiret’. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.