Arkivnyhed - kan være forældet

Ingen øv-dage i København

29.05.2013
En undersøgelse fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning dementerer nu myten om ulovligt fravær i kommunens daginstitutioner.

Øv-dage er ikke en del af kulturen i de københavnske daginstitutioner. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i de seneste dage gennemført en undersøgelse af problemet, og det er ikke lykkedes at finde et eneste eksempel på, at en institution har praksis for at snyde med fravær.

- Vores undersøgelse viser, at øv-dage ikke er et problem i Københavns Kommune. Vi har spurgt ud til vores ledere, og vi har ikke fundet et eneste eksempel på snyd med fravær. Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at der har været tale om en storm i et glas vand, siger børne- og ungdomsborgmester Anne Vang.

 Børne- og Ungdomsforvaltningen ligger højt på sygefravær, og der er stort fokus på at få nedbragt tallene med en lang række initiativer. Men undersøgelsen viser, at det ikke er en kultur med snyd med fravær, der udløser det høje fravær.

- Vi har institutioner med uacceptabelt højt sygefravær, og dem skal vi hjælpe til at løse problemerne blandt andet med de mange initiativer, der allerede er i gang. Det er en stor ledelsesopgave, som skal løftes. Men jeg er glad for, at snyd med fravær ikke er en del af forklaringen på det høje sygefravær, som det er blevet påstået, siger Anne Vang.

Afdækningen af øv-dage er sket via en rundspørge til lederne i de københavnske institutioner, som er blevet bedt om at oplyse om deres praksis vedrørende håndtering af fravær.

- Vi har med vores undersøgelse spurgt ud til lederne i Københavns Kommunes daginstitutioner, om der hos dem er en praksis med nogen form for ulovlige aftaler om fravær. Jeg forventer selvfølgelig, at vores ledere har svaret sandfærdigt på vores undersøgelse, siger Anne Vang.

Hun understreger dog samtidig, at hvis der sidder medarbejdere eller ledere med kendskab til ulovlige aftaler eller eksempler på dårlig praksis, er det vigtigt, at de melder sig på banen nu.

- Hvis der sidder medarbejdere eller ledere med en anden oplevelse end den, vores undersøgelse viser, vil jeg opfordre dem til at gå videre med deres viden. Det kan være til mig, men det kan også være til kommunens whistleblowerordning, der giver medarbejdere mulighed for at informere anonymt om uretmæssigheder, siger børne- og ungdomsborgmester Anne Vang.

 Kontakt til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang via pressechef Henriette Sø på tlf.: 40 45 25 14