Arkivnyhed - kan være forældet

Information til skole- og klyngeledelser om bandesituationen

17.08.2017
Københavns Kommune har sendt information ud til skole- og klyngeledelser om, hvor de kan få hjælp i forbindelse med bandekonflikten.

Bandesituationen i København er alvorlig og derfor har Københavns Kommune sendt information ud til lederne af kommunens skoler og institutioner med et overblik over hvem de kan kontakte, hvis de har brug for hjælp og støtte til at håndtere udfordringer i relation til bandekonflikten.

Skoler og institutioner kan få hjælp fra:

  • SSP-sekretariatet (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi). Her kan skolerne søge råd og sparring i forhold til håndtering af konkrete episoder og det er muligt at få en konsulent til at deltage i møder med elever og forældre. Derudover har skolerne en SSP-medarbejder, som de kan trække på og som har god viden og lokalkendskab.
  • Københavns Kommunes Ungerådgivning. En åben og anonym rådgivning, som henvender til unge mellem 12-18 år.
  • Københavns Politis bandehotline, hvor alle kan ringe banderelaterede oplysninger ind. Tlf. 93 50 00 12 Ved akutte situationer skal der stadig ringes 112. Ved mindre akutte er det 114.
  • Døgnvagten, som er for alle med akutte, sociale problemer. Altid åben. 33 17 33 33. 

I Københavns Kommune er der nultolerance, når det gælder bandesymboler og våben og våbenlignende genstande i skoler og institutioner. Hvis medarbejdere hører om noget sådan, skal de straks kontakte en leder eller områdechef.

Derudover har alle medarbejdere skærpet underretningspligt. Det vil sige, at hvis en medarbejder bliver vidende om, at børn eller unge udviser en bekymrende adfærd, f.eks. overdreven fascination eller sympati for bander, skal der handles. Mere information findes her.  

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune siger:
”Bandesituation er alvorlig, og vi skal selvfølgelig sikre, at alle medarbejdere på vores skoler og institutioner ved, hvor de kan hente hjælp og vejledning, hvis der eksempelvis er et barn, man er bekymret for. Skolerne kan ikke løse problemet med banderne, men de kan tale med børn og forældre og i samarbejde med SSP og politi være med til at forhindre, at elever bliver hvirvlet ind i en konflikt, som ingen børn skal være en del af.” 

Siden januar har SSP og politiet afholdt hjemmebesøg hos 61 familier med børn under 18 år, som man er bekymret for at være i kontakt med banderne. Siden der blev indført visitationszone i København i juni er der registreret yderligere 42 unge under 18 år, som har fået eller skal have hjemmebesøg.

Tommy Lauersen, sekretariatschef i SSP siger:
”Vi arbejder målrettet på at få fat i de unge mennesker, som er i risiko for at blive en del af bandekonflikten. Vi reagerer på alle politiets indberetninger om børn under 18 år, og tager på hjemmebesøg i familier, hvor vi er bekymrede for deres børns relation til bandemiljøet. Det er vigtigt at huske, at det er et fåtal af unge under 18 år, som er en del bandekonflikten, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan for at forebygge, at unge mennesker bliver fascinerede af bandemiljøet og risikerer at komme ind i en kriminel løbebane.”

Pressehenvendelser rettes til Julie Ørnø, pressemedarbejder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, tlf. 51735210

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.