Arkivnyhed - kan være forældet

Information til praktiserende læger

15.03.2013
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står overfor at skulle tage et nyt omsorgssystem i brug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står overfor at skulle tage et nyt omsorgssystem i brug. I den forbindelse lukkes det nuværende system, mens knap 40.000 aktive sager flyttes fra det nuværende omsorgssystem over i det nye system. Det nuværende omsorgssystem lukkes derfor ned fra den 21. marts 2013 kl. 21.

Nedlukningsperioden vil være frem til 2. april 2013, hvor det nye omsorgssystem tages i brug. I nedlukningsperioden vil det ikke være muligt at kommunikere elektronisk og dermed fremsende korrespondancemeddelelser til Sundheds- og Omsorgsorgsforvaltningen. Der vil fortsat kunne kommunikeres elektronisk til Socialforvaltningen.

De nærmere konsekvenser af nedlukningsperioden er beskrevet i det vedhæftede brev.

Vi beklager de forstyrrelser og gener ovenstående måtte give og håber på jeres forståelse for denne meget store omlægning og opgave med at tage et nyt omsorgssystem i brug.

Læs informationsbrev til praktiserende læger