Arkivnyhed - kan være forældet

Indvielsen af Inderhavnsbroen er udsat til 2016

26.11.2015
Næsten helt i mål – og så alligevel ikke.

Teknik- og Miljøforvaltningen i København var ellers blevet stillet i udsigt, at Inderhavnsbroen kunne åbne inden udgangen af 2015, men helt til det sidste volder broen byggetekniske vanskeligheder, der gør, at det ikke er muligt at få broen færdiggjort på denne side af årsskiftet.

Siden den vellykkede montering af stålbrofagene i august er der blevet gennemført funktionstest af broen, og forvaltningen har i den forbindelse konstateret en række fejl. I første omgang var der udfordringer med wiresystemet, som skal trække stålbrofagene, når broen skal åbne og lukke. Væsentlige dele af wiresystemet er derfor blevet udskiftet, og det kører nu, som det skal.

Efterfølgende har forvaltningen konstateret, at det såkaldte boogiesystem, som er de hjulpar, der fremfører stålbrofagene ved åbning og lukning, er underdimensioneret, hvorfor der skal konstrueres et nyt og kraftigere boogiesystem. Der er tale om specialbyggede komponenter, som skal bestilles og produceres særskilt.

”Vi har hele tiden fastholdt, at vi ikke vil gå på kompromis med broens kvalitet. Så når vi konstaterer i vores test, at systemet ikke er dimensioneret korrekt og derfor ikke er stærkt nok, så skal det selvfølgelig laves om, inden broen kan ibrugtages. Også selv om det medfører en yderligere forsinkelse,” siger serviceområdechef Anders Møller fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke undervejs i byggeprocessen haft grund til at antage, at der skulle være problemer med boogiesystemet, eftersom det er designet af et internationalt og professionelt ingeniørfirma med speciale i brokonstruktioner.

”Det er vores vurdering, at der er tale om alvorlige projekteringsfejl, som vil indgå i det juridiske efterspil, der følger, når broen er færdig, ” siger Anders Møller.

Der ligger pt. ikke en ny tidsplan for, hvornår det nye og stærkere boogiesystem er konstrueret. Forvaltningen vil derfor ikke på nuværende tidspunkt give et bud på en mulig indvielsesdato.

”Vi må desværre se i øjnene, at broen ikke kan indvies på denne side af årsskiftet. Og med de udfordringer, der nu viser sig, kommer vi heller ikke med ny indvielsesdato, før broen er blevet gennemtestet til fuld tilfredshed,” siger Anders Møller.