Arkivnyhed - kan være forældet

Indvielse af Trangravsbroen og Proviantbroen

12.01.2015
Københavns Kommune inviterer til indvielse af de to nye kanalbroer, Trangravsbroen og Proviantbroen.

Broerne skal gøre det lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes til fods og på cykel på tværs af Christianshavn og Holmen. Indvielsen finder sted 15. januar 2015 kl. 10-11, men allerede fra morgenstunden byder vi på morgenbrød og kaffe til cyklister og fodgængere.  

Trangravsbroen og Proviantbroen er sammen med Inderhavnsbroen og Cirkelbroen et vigtigt led i visionen om at gøre København til verdens bedste cykelby. Når alle fire broer er færdige, kan fodgængere og cyklende nemt komme frem og tilbage mellem Indre By, Christianshavn, Holmen og Amager. Broerne er desuden tænkt sammen med den nye gang- og cykelrute, Christianshavnsruten, som forløber via Arsenaløen, Christiania og Kløvermarken. 

”Havnen er en stor rekreativ gevinst for byen, men den er en udfordring for vores arbejde med at få flere til at cykle, da den udgør en barriere, der sender cyklisterne ud på lange omveje. Med vores nye broer får vi bundet byen bedre sammen og gør hele København mere tilgængelig for alle,” lyder det fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

Entreprise og økonomi

Kanalbroerne er designet af Dietmar Feichtinger Architectes og WTM Engineers og er opført af HSM Industri A/S, der i april 2014 overtog entreprenøropgaven efter Pihl og Søn, som gik konkurs i august 2013. Projektet er gjort muligt takket være en donation fra A.P. Møller Fon-den. Fonden har doneret i alt 241 mio. kroner inkl. gavemoms til Kanalbroerne og Inderhavns-broen. 

Opera og Brass band

 Indvielsen af Kanalbroerne falder sammen med Operaens ti års jubilæum. I den anledning vil Kgl. Operasanger Charlotte Meldgaard underholde, mens broerne demonstreres. Endvidere vil der være minikoncert ved Copenhagen Brass Band samt indvielsestaler ved fondsdirektør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell. For de morgen-friske i området vil der være morgenbrød og kaffe fra klokken 8, mens der efter talerne serveres kage samt kolde og varme drikke.

 

Fakta

Trangravsbroen og Proviantbroen

A. P. Møller Fonden har doneret i alt 241 mio. kroner inkl. gavemoms til Kanalbroerne og Inderhavnsbroen. Københavns Kommune har bidraget med 107 mio. kroner.Trangravsbroen og Proviantbroen åbnede for cykler og gående i december 2014

Trangravsbroen

Broen har tre ’ben’. Et til Grønlandske Handels Plads, et til Trangravsvej og et til Islands Plads. Der er to oplukkelige broklapper.
I højsæsonen vil ca. 400 både, kajakker og kanalrundfarter sejle under/gennem broen om dagen.
Frihøjden på 2,30 m. vil tillade kanalrundfarter og små motorbåde at sejle uhindret under.
Sejladstællinger fra 2009 viser, at ca. ¼ del af de passerende både vil kræve broåbninger.

Proviantbroen

Den planlagte bro over Proviantmagasingraven sikrer, i forlængelse af broen over Trangraven og den kommende bro kaldet Cirkelbroen mellem Danisco og Nordea i den modsatte ende af Christianshavns Kanal, forbindelse på langs af havnepromenaden helt fra Slusen i Sydhavnen til Operaen og resten af Holmen mod nord.
Broen er placeret parallelt med Frederiksholmsbroen ved Danneskiold-Samsøes Allé.
Den eksisterende bro, Frederiksholmsbroen, åbner ca. 50 gange om året. Den nye bro må forventes at skulle åbne noget mere på grund af en frihøjde på 2,2 m, som er 40 cm lavere end Frederiksholmsbroen.