Arkivnyhed - kan være forældet

Indstilling af medlemmer til lokalt naturråd

10.11.2017
Relevante organisationer kan frem til 10. december 2017 indstille medlemmer til et midlertidigt lokalt naturråd

Der skal oprettes et midlertidigt lokalt naturråd til at fremkomme med forslag til Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne.

De midlertidige lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med forslag til arbejdet med Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt fremme planlægning af sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Det midlertidige lokale naturråd, der dækker Københavns Kommune, skal fremkomme med forslag til kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby. Tårnby Kommune varetager sekretariatet for rådet.

Organisationer og foreninger opfordres til at indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Følgende organisationer kan indstille medlemmer (jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017):

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd skal være indstillet senest den 10. december 2017.
Indstilling af medlem og suppleant til naturrådet sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup,
eller elektronisk til miljo@taarnby.dk

Kommunen, som varetager sekretariatet, træffer efter samråd med de øvrige kommuner herefter afgørelse om hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i naturrådet. Rådet skal have en ligelig repræsentation af henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser samt leve op til krav om kønsmæssig ligestilling. Der kan i alt udpeges op til 20 medlemmer.

Naturrådets medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest 15. januar 2018, og dets arbejde skal være afsluttet senest 15. juli 2018.

Kommunerne skal derefter inddrage resultatet af naturrådets arbejde i deres planlægning for Grønt Danmarkskort. Naturrådets forslag er alene vejledende og ikke bindende for kommunerne.

Yderligere information eller svar på spørgsmål kan fås hos Københavns Kommune: Birthe Bertelsen, tlf. 40 49 42 91, bbe@okf.kk.dk eller Tårnby Kommune: Anette Petersen, tlf. 32 47 15 19, abp.tf@taarnby.dk

Annonceringen sker med forbehold for Borgerrepræsentationens beslutning 30. november 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.