Arkivnyhed - kan være forældet

Indslag om det socialpsykiatriske bocenter Ringbo på TV2

25.06.2014
TV2 har i går og i dag bragt indslag om at beboere på det socialpsykiatriske bosted Ringbo afpresses og udnyttes økonomisk af andre beboere – uden at Ringbo handler eller politianmelder. Det er helt forkert og derfor har socialforvaltningen skrevet dette brev til Folketingets socialudvalg om den rette sammenhæng. Læs brevet.

Kære socialudvalgsmedlem

I går og i dag har TV2 bragt historien om at sindslidende på det socialpsykiatriske bosted Ringbo udnyttes økonomisk, og at Ringbo ikke gør noget ved det, eller politianmelder kriminelle forhold.

Det er ikke korrekt. I de cases som TV2 fremhæver er der både spærret kontokort, tilbudt hjælp til at håndtere økonomi, foretaget politianmeldelse og kontakt til pågældendes bank. Det kan dokumenteres. 

Situationen

På Ringbo bor der sindslidende, der også har et stofmisbrug. Det er et (udbredt) problem på landets bosteder og institutioner for sindslidende, at mange selvmedicinerer sig med alkohol, hash og andre stoffer.På grund af dette misbrug er der nogle gange mange penge imellem beboerne, de handler og låner, og ind imellem stjæler de desværre også fra hinanden.Nogle sindslidende har for vane at låne sit hævekort ud til de andre og at betale sig fra at nogen køber cigaretter. Nogle beboer går dagligt i banken og hæver penge, som bruges på værtshuse, hash og gæster på deres private værelser. I mange situationer starter et samvær mellem beboerne godt, men som udvikler sig til konflikter, og som de sindslidende fortryder undervejs.


Ringbo kan dokumentere at de store beløb, der nævnes i TV2, ikke er brugt af de sindslidende på en gang. Det er mange bække små, og en del af pengene er givetvis brugt til eget forbrug af cigaretter, alkohol og stoffer. At der er tilfælde af pres og trusler mellem de sindslidende kan ikke udelukkes, da de kan være meget hårde ved hinanden.

Det kan derfor være meget svært at vurdere for personalet, hvor meget der er frivilligt, hvornår der er tale om  udnyttelse af hinanden og hvornår det er kriminelt.

Man skal huske at de sindslidende på Ringbo er myndige mennesker, og hvis ikke de har værger, så har de friheden til at foretage, også uhensigtsmæssige, økonomiske dispositioner.

Indsatsen

Københavns Kommune kan dokumentere at personalet har handlet gentagne gange, når de har set eller hørt om beboere, der gør uhensigtsmæssige ting eller beder om hjælp. Kontokort bliver spærret utallige gange, gæster bedes forlade hinandens rum og der ringes til politiet.Fra 2009 til 2013 er der registreret over 400 henvendelser til politiet. De 90 drejer sig om indbrud, tyveri og anden økonomisk kriminalitet. Derfor er det lodret forkert, når TV2 efterlader et indtryk af at Ringbo ikke reagerer.Det er politiet, der afgør om der er materiale nok i en henvendelse til at gå videre og registrere det som en politianmeldelse. Langt de fleste gange gør politiet ikke yderligere, men det er ikke Ringbos personale eller ledelsens afgørelse eller ansvar, det er politiets.


Motivet

Ringbos personale og ledelse er kun optaget af de sindslidendes trivsel og bruger alle deres timer på dette. Der findes ikke et motiv til at undlade at reagere, hvis de ser at der foregår noget kriminelt. Men ofte er der tale om modstridende, uklare eller usammenhængende forklaringer, og det er også personalets opgave at afveje hvornår man skal ringe til  politiet. Ofte modsætter beboerne sig at politiets kontaktes.Med venlig hilsenAnette Laigaard

Adm. Direktør

Københavns Kommune

Socialforvaltningen