Arkivnyhed - kan være forældet

Indsatsen mod bander på Nørrebro udvides

29.01.2017
Københavns Kommune og Københavns Politi indgår en partnerskabsaftale om at bekæmpe banderne på Nørrebro.

Et ændret kriminalitetsbillede og gode erfaringer fra bandeindsatsen på Indre Nørrebro får nu Københavns Kommune og Københavns Politi til at udvide arbejdet til også at dække Ydre Nørrebro.

Bandekriminaliteten er faldende på Indre Nørrebro, ligesom andelen af utrygge borgere er faldet fra 18 procent i 2009 til 6 procent i 2016. Modsat er banderne på det seneste blevet mere synlige på Ydre Nørrebro - særligt i områderne omkring Mjølnerparken og Lundtoftegade, hvor toneangivende grupperinger er synlige i gadebilledet.

Onsdag den 25. januar skal Økonomiudvalget i Københavns Kommune tage stilling til en fornyet ”Partnerskabsaftale for et trygt Nørrebro” for perioden 2017-2019.

- Jeg er glad for, at vi i tæt partnerskab med Københavns Politi nu udvider bandeindsatsen på Nørrebro, som er et af de områder af byen, der er hårdest plaget af bandekriminalitet. Vi skal sætte en stopper for banderne i København, og vi skal ikke acceptere, at lokale børn og unge hverves som bandemedlemmer. Den fødekæde skal stoppes, siger Frank Jensen (S), Københavns overborgmester.

Bandeindsatsen er et fokuseret samarbejde, som tager alle redskaber i brug lige fra at få fat i de unge i deres eget miljø så tidligt som muligt over exitprogram til at fjerne de mest hårdkogte kriminelle fra gaden.

Tæt samarbejde er nødvendigt
Bandeindsatsen koncentreres på Ydre Nørrebro i områderne omkring Mjølnerparken, Lundtoftegade og Den Røde Plads. Der vil forsat være opmærksomhed på miljøet omkring Folkets Hus på Indre Nørrebro.

- Vi kan som myndigheder ikke løse bandeproblemerne på egen hånd. Derfor er et helt tæt samarbejde, hvor vi trækker på alle grene af kommunens og politiets indsatser, absolut nødvendigt. Det gælder alt fra den helt tidlige indsats i skoler og fritidsklubber, omsorgsbesøg hos udvalgte børn og unge, over lokalpolitiets kriminalpræventive arbejde i nærområderne, til exitprogrammer og den helt tunge efterforskning og fængsling af de mest forhærdede kriminelle, siger politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi.

Partnerskabsaftalen bygger videre på arbejdet fra den tidligere aftale fra 2013-2015, der også havde særligt fokus på forebyggelse, samt at udpege enkeltpersoner i bandemiljøet for enten at retsforfølge dem eller hjælpe dem ud af bandemiljøet. Indsatsen var koncentreret om omkring Folkets Park og Blågårds Plads på Indre Nørrebro, hvor situationen i dag er markant bedre end i 2013, hvor der var et højt konfliktniveau i bandemiljøet.

- Partnerskabet er en mulighed for, at myndighederne arbejder fokuseret mod det fælles mål at forebygge, at unge bliver en del af bandemiljøet. Det styrker indsatsen, at alle deler viden og sammen laver koordinerede indsatser, siger SSP sekretariatschef Tommy Laursen. 

Kontakt

 • Københavns Kommune, overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497
 • Københavns Politi, politidirektør Thorkild Fogde via kommunikationschef Mads Jensen, tlf. 9350 0248 
 • SSP København, Sekretariatschef Tommy Laursen, tlf. 2060 4931

Fakta om partnerskabsaftalen

 • ”Partnerskabsaftalen for et trygt Nørrebro” mellem Københavns Kommune og Københavns Politi gælder fra 2017-2019. Formålet er at skabe mere tryghed på Nørrebro ved at reducere bandegrupperingerne og deres kriminalitet og forebygge, at unge rekrutteres til bandemiljøet, samt motivere unge med tilknytning til bandemiljøet til exitforløb og et liv uden kriminalitet.
 • Bandeindsatsen kan trække på en lang række metoder, som fx:
  • Efterforskning af toneangivende personer i miljøet.
  • Præventive hjemmebesøg hos unge under 18 år og inddragelse af forældre
  • Opsøgende samtaler med henblik på exit fra banderne med unge der anholdes
  • Opsøgende arbejde i de unges miljø
  • Koordinering og samarbejde med Jobcentre, Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen, skoler, mentorordninger, helhedsplaner og boligorganisationer.

Fakta om bandekriminalitet i København

 • I 2016 var Nørrebro, særligt Ydre Nørrebro, den bydel i Københavns Kommune, der tegnede sig for den største koncentration af politisager med registrerede bandemedlemmer inden for alvorlige gerningskoder (vold, drab, våbenlov mm.).
 • Der er omkring 75-100 registrerede bandemedlemmer på Nørrebro, hvilket udgør ca. to tredjedele af det samlede antal bandemedlemmer i Københavns Politikreds.
 • Københavns Politi oplyser, at bandemiljøet den seneste tid har været præget af uro og ustabilitet. Situationen på Indre Nørrebro er dog markant bedre, end den var i 2013, hvor konfliktniveauet var højt. I dag kan der ikke konstateres samme grad af synlig bandekriminalitet, selvom der stadig er områder med udfordringer. I visse områder på Ydre Nørrebro er der samtidig kommet mere synligt bandekriminalitet.  
 • I 2016 var 14 % bosat på Ydre Nørrebro utrygge, hvilken er en stigning fra 11 % året før.  Utrygheden i aften- og nattetimerne steg fra 21 % til 23 %. På Indre Nørrebro er der sket en positiv udvikling i den oplevede tryghed. I 2016 var 6 % af beboerne utrygge, hvilket er et fald fra 9 % året før og fra hele 18 % i 2009. Andelen af utrygge københavnere på Indre Nørrebro er i 2016 på niveau med gennemsnittet for hele byen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.