Arkivnyhed - kan være forældet

Inderhavnsbroen får nye lange fingre og serviceeftersyn

31.10.2016
Inderhavnsbroen skal have tilpasset fingersamlingen midt på broen i starten af december og 1. november er der første serviceeftersyn.

Siden Inderhavnsbroen åbnede i sommer, har mange af broens brugere studset over, at de to skydefag tilsyneladende ikke når helt sammen. Fingrene i stålsamlingerne fletter ikke altid helt ind i hinanden, og der kan opstå en sprække på midten. Gabet mellem fingrene skyldes, at stålet bliver påvirket af temperaturudsving. Allerede i foråret, før broen åbnede, viste det sig, at stålet påvirkes mere end forventet, og gabet derfor bliver større, end hvad der oprindeligt var beregnet. Årsagen til dette er Inderhavnsbroens helt særlige design, som gør, at broen både buer let opad og samtidig krummer til siden.

Da problemet blev konstateret, besluttede Københavns Kommune at vente med tilretningen for at få et sikkert billede af temperaturudsvingene over en længere periode med større temperaturudsving. Gabet er frem til efteråret blevet målt løbende – dels fysisk med et måleværktøj og dels ved at registrere temperaturen inde i stålfagets over- og underside via termometre tilsluttet en pc. Konklusionen er, at gabet imellem de to stålbrofag bliver ca. 1,6 mm. smallere, når temperaturen stiger en grad, og tilsvarende ca. 1,6 mm bredere, når temperaturen falder en grad. I alt er der målt op til 30 graders forskel imellem overside og underside af de bevægelige stålbrofag.

Problemet bliver løst ved at montere længere fingre, så det sikres, at der altid vil være et indgreb imellem fingrene. Monteringen går i gang i starten af december og forventes at vare 2-3 uger. Arbejdet udføres i etaper på tværs af broen, så den kan holdes åben for cyklister og fodgængere, samtidig med at der arbejdes. Da der skal svejses mv., vil der blive sat telt op over de strækninger, hvor der arbejdes, og cykelbanerne bliver løbende flyttet, så cyklisterne ledes uden om arbejdet. Samtidig med at fingersamlingerne tilpasses, bliver også gabet ved gelændersamlingerne rettet til.

Gummilister og serviceeftersyn

Inderhavnsbroen bliver i øvrigt afspærret for fodgængere og cyklister på tirsdag d. 1. november fra kl. 21 til onsdag d. 2. november kl. 06, fordi der skal gennemføres et planmæssigt serviceeftersyn. Bl.a. skal broens wiresystem skal måles og justeres, wirerne skal smøres, så de er klar til vinteren, og broens mekaniske og hydrauliske systemer skal kontrolleres. Eftersynet bliver udført af Svendborg Hydraulik, som Københavns Kommune har en servicekontrakt med.   

Samtidig med serviceeftersynet bliver der i denne uge monteret midlertidige gummilister over fingersamlingen. Gummilisterne skal forhindre, at fx smalle cykelhjul, høje hæle eller andet kan komme i klemme i sprækkerne. Gummilisterne bliver fjernet igen, når de nye samlinger er monteret.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.