Arkivnyhed - kan være forældet

Inderhavnsbro bag vild cykelrekord

03.11.2016
Rekordmange bevæger sig rundt på cykel i København, efter Inderhavnsbroen åbnede i sommer.

Et af sommerens helt store tilløbsstykker i København har været den nye bro over inderhavnen, som åbnede i juli. På en enkelt dag i tidsrummet 7-19 talte kommunens folk over 14.000 cyklister, som benyttede sig af broen til at skyde genvej mellem Nyhavn og Christianshavn, og nye trafikmålinger tyder på, at genveje som Inderhavnsbroen kan få flere op på cyklen. Således nåede kommunens trafiktællere at registrere 265.700 cyklister på vejene, som krydser havnen og søerne ved den årlige cykeltælling. Det er det højeste antal nogensinde, siden man begyndte på at foretage målingerne tilbage i 1970. Samtidig overgår antallet af cyklister for første gang antallet af biler over det såkaldte søsnit i kommunens opgørelse.

Undersøgelser fra Bryggebroen, som ligger i den sydlige del af havnen, har vist, at 12 pct. af cyklisterne ikke ville have taget cyklen eller alternativt helt havde sløjfet turen, hvis det ikke var for genvejen over havnen. Ligeledes viser en undersøgelse, at 60 pct. vælger Bryggebroen, fordi den er fri for biltrafik. 

Sammenligner man tallene fra 2015 og 2016 er der sket en stigning på over 35.000 cyklister i kommunens tællinger og over tyve år er tallet steget med 68 %. 

Mens antallet af cyklister er steget markant, er der også sket et betragteligt fald i antallet af biler ved tællingerne. Sammenlignet med sidste år er det samlede antal biler faldet med 3.500.

Fakta

  • I 2006 åbnede Bryggebroen, som på samme måde som Inderhavnsbroen er en genvej for cyklende og gående over havnen. På forbindelsen mellem Islands Brygge og Dybbølsbro blev der ved seneste tælling registreret 19.530 cyklister mellem klokken 7 og klokken 19. På Inderhavnsbroen var tallet 14.150 cyklister. 
  • I 2008, to år efter Bryggebroens åbning, undersøgte Københavns Kommune effekten af broen. Her svarede 12 % af cyklisterne, at uden Bryggebroen ville de ikke ellers have benyttet cyklen på den tur, eller ville ikke have haft foretaget turen. Det svarer til ca. 4.600 nye cykelkm. per døgn og knap 800 færre km. kørt i bil. Cowi beregnede, at de dengang ca. 5.500 cyklister på Bryggebroen sparede i alt ca. 16.000 km per døgn svarende til cirka 1.000 timer som følge af Bryggebroen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.