Arkivnyhed - kan være forældet

Indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

05.06.2018
Hvis du som boligejer skal betale mere i grundskyld end sidste år, indefryses stigningen automatisk.

Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Hvis ejendomme skifter ejer, skal du betale det indefrosne beløb. Og du vil modtage en automatisk opkrævningen fra Københavns Kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Baggrund for indefrysningen

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede folketinget i starten af året, at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses.

Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at Københavns Kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit. Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018.

Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.