Arkivnyhed - kan være forældet

Idékonkurrence om ny aktivitet på Papirøen skydes i gang i dag kl. 13.30

04.03.2015
Hvad skal københavnerne bruge Papirøen til? Det spørger Københavns Kommune nu eksperterne om, nemlig byens borgere selv.

Københavns Kommune udskriver en idékonkurrence om en ny kultur- eller fritidsfunktion på Papirøen og opfordrer alle til at deltage. De fem bedste ideer præmieres med 10.000 kr. Kick-off i dag på Papirøen kl. 13.30.

En original idé, der passer til området og bliver til glæde for mange. Sådan lyder kriterierne i idékonkurrencen om en ny, markant kultur- eller fritidsfunktion på Christiansholm, som i dag skydes i gang af Københavns Kommune og løber frem til den 7. april. Den nye kultur og fritidsfunktion bliver en del af et nyt bykvarter på Christiansholm – i folkemunde også kendt som Papirøen. 

”Det er mit ønske, at vi får etableret et spændende sted på Papirøen, som bliver til glæde for københavnerne og byens gæster. Og som samtidig bliver endnu en perle på snoren af aktiviteter i Københavns Havn, som er med til styrke København som international storby”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Vi er godt i gang med at gøre det nemmere for fodgængere og cyklister at komme på langs og tværs af havnen. Skal vi udnytte havnens potentiale som rekreativt åndehul, skal vi også i gang med at skabe bedre byrum og flere aktiviteter, så københavnerne får lyst til at opholde sig ved og bruge havnen. Og her er Papirøen et oplagt sted at starte”, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

”Jeg har allerede modtaget det første forslag fra en borger, der har hørt om idékonkurrencen. Og jeg kan kun opfordre alle til at slippe fantasien og de skæve idéer løs, så vi kan få endnu et unikt og anderledes trækplaster i Københavns Havn,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Et sted for alle københavnere
Christiansholm har med sin placering i Inderhavnen og udsigt til Skuespilhuset, Operaen og livet på vandet fået en stor plads i københavnernes hjerter. Mange kender i dag Christiansholm som Papirøen, hvor pressen tidligere opbevarede tonsvis af avispapir, og hvor der i dag er midlertidige lejere som Experimentarium og Street Food. 

For at styrke området og sikre, at det fortsat vil være til glæde for københavnerne, skal der etableres en permanent kultur- eller fritidsfunktion, som kan tiltrække folk fra nær og fjern. Alle kan deltage i konkurrencen, og der vil blive kåret fem forskellige vindere, som hver præmieres med 10.000 kr.

Den nye kultur- og fritidsfunktion skal etableres som del af udviklingen af et nyt bykvarter på Christiansholm. Byudviklingen på Christiansholm skal ses i sammenhæng med udviklingen af områderne på Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads. Derfor igangsætter Københavns Kommune også en forudgående høring, hvor københavnerne kan komme med input til, hvordan hele området skal udvikles. 

Udviklingen sker som led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn fra 2013, som blandt andet handler om at få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet for københavnerne og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen.  

Fakta

Om idékonkurrencen

 • Idékonkurrencen løber fra d. 4. marts til 7. april 2015. Vinderne bliver kåret i slutningen af april. Den 4. marts skyder de tre borgmestre idékonkurrencen i gang på Papirøen, Papirhallen, Trangravsvej 22, 1436 København K. Læs mere på www.facebook.com/nychristiansholm.
 • Idékonkurrencen foregår på Facebook, hvor man kan finde inspiration, læse mere og indsende idéforslag. Se www.facebook.com/nychristiansholm. Deltagelse sker ved at indsende op til tre A4-sider (heraf maks. én sides tekst), som beskriver ideen i ord og illustrationer/billeder/tegninger.
 • Alle kan deltage i konkurrencen som ikke handler om at kåre én vinder og udvælge ét projekt men om at finde inspiration til det videre udviklingsarbejde. De fem bedste forslag præmieres med 10.000 kr. hver og vil fungere som inspiration til det videre arbejde. Valget af den endelige kultur- eller fritidsfunktion på Christiansholm vil derfor ske senere i processen og ikke i selve idékonkurrencen. 
 • Dommerpanel i idékonkurrencen er overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen.
 • Krav og kriterier 

Dommerkomiteen udvælger de bedste ideer ud fra tre kriterier, som det er vigtigt, at din ide lever op til:

 • Originalitet. Der skal være tale om en kultur- og fritidsfunktion, som bygger på en god og original ide.
 • Til glæde for mange. Mange københavnere og byens gæster skal have glæde af funktionen.
 • Helheden. Kultur- eller fritidsfunktionen skal passe godt til det unikke sted i Inderhavnen med stort byliv, og den skal spille godt sammen med de ting, som sker lige omkring.

Udvikling af området

 • Samtidig med den nye kultur- eller fritidsfunktion skal området omkring Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads byudvikles i samarbejde mellem kommunen, grundejerne i området og københavnerne. 
 • Derfor har Københavns Kommune igangsat en indledende høring, hvor borgere, lokaludvalg og interessenter kan komme med ideer til, hvordan de fire delområder og området som helhed skal udvikles. Høringen finder sted fra d. 2. marts til 7. april 2015. Københavns Kommune inviterer i den forbindelse til borgermøde den 18. marts. Se www.blivhoert.kk.dk
 • De fire øområder i Inderhavnen udgør nogle af de ældste områder i København og ligger centralt i havneløbet mellem en række af Københavns store kulturinstitutioner. Når Inderhavnsbroen står færdig, vil området blive endnu mere tilgængeligt for københavnerne. 

Grundejerne i området er:

 • Grønlandske Handels Plads: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
 • Arsenaløen: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Dokøen: A.P.Møller Fonden
 • Christiansholm: By & Havn

For yderligere oplysninger:

 • Kontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
 • Kontakt til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 51 68 06 19.
 • Kontakt til kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via pressechef Julie Stemann Monberg, tlf.: 24 98 22 60.