Arkivnyhed - kan være forældet

I dag slutter vinteren i København

25.04.2016
Københavns Kommunes vintertjeneste lukker ned for denne sæson, og justerer på ruteplanlægning, saltning og snerydning til næste vinter.

I dag, mandag d. 25. april 2016, slutter vinteren i København. I hvert fald er det i dag, at kommunens vintertjeneste slukker for overvågningsskærmene og lukker porten ind til saltlageret og garagen med de store lastbiler og traktorer, som bliver brugt, når der skal saltes og ryddes sne.

På falderebet fik vi to frostnætter, som vintertjenesten har overvåget, men hvor der ikke blev behov for at køre ud i København. Og overordnet set har det været en forholdsvis stille vinter uden de store mængder sne, som vi har døjet med andre år. To gange kom snefaldet dog lige op til morgenmyldretiden, hvilket gav udfordringer for vintertjenesten.

”Når sneen falder op til morgenmyldretiden, påvirker det trafikken allermest. Vi kan først rydde sneen væk, når den er faldet, men i den slags situationer vil vi fremover gøre mere for at kommunikere ud til københavnerne og pendlerne, hvad de skal være forberedt på, når de kører hjemmefra,” fortæller centerchef Vibeke Vedel fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Vintertjenesten har i alt været på vagt 189 døgn og har været i aktion 38 gange. Den primære opgave har været at salte præventivt for at sikre fremkommeligheden på de offentlige cykelstier, veje og fortov. En enkelt morgen fejlvurderede vintertjenesten vejrprognoserne, og der faldt store mængder rim, som frøs og gav glatføre i byen.

”Den morgen er vi selvfølgelig ikke stolte af, for trafikanterne skal kunne komme sikkert frem i København, også på en vintermorgen. Det er trafikanterne også vant til, at de kan i København, så det er ikke så mærkeligt, at de blev noget overraskede den morgen, hvor den præventive saltning glippede,” siger Vibeke Vedel.

 

Justering af ruter og risikovurdering

Efter den glatte morgen d. 1. februar har vintertjenesten justeret sin risikovurdering, så de præventive saltninger bliver sat i gang endnu tidligere, hvis der er risiko for glatte cykelstier. Vintertjenesten vil desuden gennemgå sine ruter for at prioritere udvalgte strækninger, der kan ryddes hurtigere.

Vintertjenesten har i alt brugt 5.400 tons salt i denne vinter. Det er lidt under gennemsnittet, som ligger på 6000 tons. Sammenlagt er der saltet en strækning på 50.000 km, hvilket svarer til lidt mere end en gang rundt om jorden. 

Før sommersolen og de milde vinde blæser alle tanker om vinter og frost væk, bliver årets vinter evalueret i Teknik- og Miljøforvaltningen, så ruteplanlægning og -prioritering er på plads, når vintertjenesten starter op igen i midten af oktober. Teknik- og Miljøforvaltningen holder stadig øje med, om der kommer nattefrost i den kommende tid, og er klar til at salte, hvis det bliver nødvendigt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.