Arkivnyhed - kan være forældet

Hvordan skal et skybrudssikret København se ud?

23.05.2013
Skal der være et grønt bælte langs med H.C. Andersens Boulevard, en midlertidig sø i Hans Tavsens Park eller skal vandspejlet i Sankt Jørgens Sø sænkes? Københavns Kommune præsenterer nu en række forslag til, hvordan København kan blive klædt på til fremtidens vejr.

Vejnet, s-togsnet, metronet, kloaknet - og nu også et skybrudsnet. Københavns og Frederiksberg Kommune har netop præsenteret ambitiøse planer for en ny infrastruktur i Hovedstaden, der kan håndtere de ekstreme vandmasser. Det kan få stor betydning for Københavns udseende fremover.

Fordi den nye skybrudsinfrastruktur på sigt kan få stor betydning for, hvordan byen ser ud, indeholder de nye planer en række forslag med flere mulige løsninger, der alle opfylder målet om, at sikre byen mod oversvømmelse. Før politikerne senere på året skal tage stilling til, hvilke slags løsninger, der skal bruges i København, kan københavnerne nu være med til at kvalificere dem.

”København står over for store forandringer. Vi skal sikre, at København fortsat er et sikkert sted at bo og investere, selvom fremtidens vejr bliver mere ekstremt.  Det kan komme til at ændre byens udseende markant.  Derfor er afgørende, at københavnerne deltager i diskussionen om, hvordan vi ønsker, at byen skal se ud fremover,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

Blandt forslagene er både at lave skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør, der kan lede regnvandet uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade. f.eks. i havnen, søer, pladser eller på grønne arealer. De forskellige løsninger kan godt kombineres, og har alle både fordele og ulemper. F.eks. er det meget dyrt og besværligt at grave rør ned, mens grønne løsninger optager plads i byen.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg behandler d. 27. maj forslagene til Indre By, Vesterbro, dele af Nørrebro og Østerbro.

Hvis udvalget beslutter sig for at sende forslagene videre i offentlig høring, kan interesserede københavnere  give deres besyv med på kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk eller til en række borgermøder.

Se forslagene til skybrudskonkretiseringer for Indre ByØsterbro samt Ladegårdsåen og Vesterbro her