Arkivnyhed - kan være forældet

Hvordan oplever kunderne byggesagsbehandlingen?

02.06.2015
Der er vækst i København, og det kan mærkes på den kommunale byggesagsbehandling. Kundetilfredsheden bliver nu målt.

Mange borgere og virksomheder vil bygge om, bygge til og bygge nyt. Derfor er antallet af ansøgninger om byggetilladelser steget kraftigt de seneste år. I 2014 var der en stigning på fem procent, men allerede nu er stigningen i 2015 på 15 procent.

For at følge med efterspørgslen på byggesagsbehandling, har Teknik- og Miljøforvaltningen i det forløbne år sat ind med nyansættelser og opkvalificering af medarbejderne. Nu følges indsatsen op med en kundetilfredshedsundersøgelse, som bliver sendt ud til 3500 byggesagskunder, der har været i kontakt med forvaltningen i år.

”Vi gennemfører undersøgelsen, fordi vi gerne vil vide, hvordan kunderne oplever byggesagsbehandlingen i forvaltningen i forhold til det, vi ønsker at levere til borgerne og de erhvervsdrivende. Vi vil gerne have afdækket, om der er steder, hvor vi bør forbedre os eller kan gøre tingene smartere,” siger Lis Napstjert, centerchef i Teknik- og Mil-jøforvaltningens Center for Bygninger.

Tilfredshedsundersøgelsen ligger i tråd med Københavns Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik, som Borgerrepræsentationen vedtog d. 26. marts 2015, og som blandt andet fastsætter følgende indsatser og resultatmål for sagsbehandlingstid og serviceniveau på byggesagsområdet.

  • Nem indgang til kommunen for alle virksomheder.
  • Øget digitalisering.
  • Udbredelse af servicekultur og styrkelse af dialogen.

”Det skal være nemt at være borger og virksomhed i Københavns Kommune, og det er vigtigt for os at give den gode service. Så når vi indsamler konkret viden om brugernes tilfredshed med de eksisterende systemer, rutiner og sagsgange, vil vi bruge den viden til at prioritere og optimere den fremtidige byggesagsbehandling,” siger Lis Napstjert.

Kundetilfredshedsundersøgelsen, der bliver gennemført af Epinion, starter den 12. juni, kører hen over sommeren, og forventes afsluttet sidst i august. Herefter vil det blive besluttet, hvilke initiativer der skal sættes i gang som følge af resultaterne.