Arkivnyhed - kan være forældet

Hvordan har du det?

05.02.2013
Sådan lyder spørgsmålet til 24.500 københavnere, som i et brev opfordres til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhed og sygdom. Bag undersøgelsen står Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Undersøgelsen er en del af en større national undersøgelse, hvor danskernes sundhed kortlægges. 
Resultaterne fra undersøgelsen skal bruges til at planlægge de fremtidige initiativer på sundhedsområdet på både hospitaler og i kommunen. 

-En kortlægning vil gøre det nemmere at beslutte, hvor vi som kommune skal bruge vores kræfter: skal vi have flere tilbud til dem, der vil motionere eller måske satse på dem, der gerne vil drikke mindre. Skal vi gøre en særlig indsats på Bispebjerg eller i Kgs. Enghave, og er det særligt de unge eller ældre der skal have tilbuddet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).Sidste gang undersøgelsen blev gennemført i 2010, havde København en kedelig bundrekord, når det gjaldt antallet af udfyldte spørgeskemaer, der kom retur. På Bispebjerg svarede kun 42,9% og i kommunen som helhed kun 47,2% .-Jeg håber, at rigtig mange københavnere vil give sig tid til at udfylde spørgeskemaet denne gang. Der er store sociale skævheder i København, og her kan en kortlægning medvirke til, at vi har de rigtige tilbud til de rigtige mennesker og derfor kan løfte sundheden, også for de borgere, der er mest udsatte, siger Ninna Thomsen.Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om københavnernes sundhed og trivsel, om dagligdagen og sundhedsvaner. Det handler f.eks. om hvor meget alkohol du drikker, hvor ofte du har kontakt til familie og venner, og hvornår du sidst har været syg. Sammen med data om fx kontakter til sundhedsvæsnet og medicinforbrug, tegner undersøgelsen et meget detaljeret billede af danskernes sundhed. - Spørgeskemaundersøgelsen giver et klart billede af, hvad det er der gør danskerne syge, og den viser, hvordan trivsel, sundhed og sygdom hænger sammen med for eksempel uddannelse, og hvor man bor, siger Kirstine Magtengaard Robinson, Projektleder for Sundhedsprofilen på Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed.Svarene i undersøgelsen bliver behandlet fortroligt, og ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.


Fakta om undersøgelsen

”Hvordan har du det?2013” er navnet på en national spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhed og sygdom blandt danskere over 16 år. Det er tredje gang undersøgelsen gennemføres. Den 30. januar får 24.500 københavnere tilsendt et spørgeskema, der skal være besvaret senest 1. maj. I marts 2014 er resultaterne klar, og Sundhedsprofil 2013 bliver præsenteret. Læs mere om undersøgelsen på www.fcfs.dk