Arkivnyhed - kan være forældet

Hundredvis af træer og buske genplantes i København

24.01.2018
Vinterplantning af træer og buske skal sikre, at byen fremstår grøn og indbydende, når foråret igen kommer til København

Teknik- og Miljøforvaltningen har taget hul på den årlige vinterplantning af træer og buske, som skal sikre, at byen fremstår grøn og indbydende, når foråret igen kommer til København.

Over de kommende måneder vil forvaltningen derfor plante mere end 200 træer og 600 buske i de københavnske gader og grønne områder. Der er primært tale om genplantninger af træer og buske, der er gået ud eller blevet syge, og som derfor skal erstattes med ny og frisk beplantning, der kan løfte bylivet med grønne blade og farvestrålende blomster. Blandt andet vil forvaltningen plante bøg, storbladet lind og japanske kirsebærtræer, som allerede til foråret vil sætte kulør på byen med deres karakteristiske lyserøde og hvide blomster.

”Den årlige vinterplantning er et godt eksempel på, hvordan vi hele tiden arbejder med at vedligeholde byens natur og træer, så københavnerne kan få en masse gode, grønne oplevelser. Det er et omfattende arbejde, der har stor betydning for oplevelsen af byens gader og grønne områder”, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

66 af de i alt 231 træer, som forvaltningen planter i denne omgang, er nyplantninger. I fremtiden får man blandt andet mulighed for at slappe af i skyggen fra syv helt nye hængepil og seks nye asketræer, som er plantet ved Damhussøen, mens der i Valbyparken bliver mulighed for at plukke frugt fra flere nye æble- og blommetræer, der bliver sat i jorden ved Tudsemindesøen.

De 165 træer, som skal genplantes, er fordelt over det meste af byen. På Østerbro genplantes der blandt andet fem lindetræer på Stockholmsgade, seks rønnetræer på Skt. Kjelds Gade og fire japanske kirsebærtræer i Classens Have, mens beboerne på Nørrebro kan glæde sig over, at der genplantes tre kirsebærtræer på Sandbjerggade, ligesom tre af rønnetræerne på Tagensvej erstattes med nye elmetræer, som egner sig bedre til livet som vejtræer.  I Indre By får Eidsvoll Plads og Sølvgade begge et markant grønt løft med genplantningen af henholdsvis 440 bøgehække og 100 tjørnehække, og på Møntmester Plads i Nordvest erstatter forvaltningen syv træer, som er gået ud, med friske Ginkotræer.  

Flere steder i byen får de nye træer også selskab af stauder og roser, så de farvestrålende blomster kan pynte under de grønne trækroner, og sikre at der vokser beplantning i flere niveauer.

Forvaltningen forventer at have plantet de mange træer og buske i løbet af marts. Vinterplantningen er en af flere indsatser, som Københavns Kommune sætter ind med for at sikre mere natur i byen.

 

Nye træer og buske i København
 

  • I vinterperioden 2017-2018 plantes og genplantes der i alt 231 træer og 645 buske i København.
  • 165 af træerne erstatter træer, som fx pga sygdom skal fælles, mens 66 træer er nyplantninger. De 645 buske er genplantninger undtagen en ny bøgehæk på Eidsvoll Plads.
  • Vinterplantningen er årligt tilbagevendende indsats, som sikrer at byen fremstår grøn og indbydende i løbet af foråret og sommeren.
  • Forvaltningen udskifter cirka en procent af byens gadetræer hvert år, hvor de syge træer bliver erstattet af en anden træart, der bedre tåler det miljø, de står i. I år erstattes fx en række rønnetræer langs Tagensvej med elmetræer, som egner sig bedre til at stå op af stærkt trafikeret vej.
     

Træplantningerne er fordelt på følgende områder

Amager
På Amager Strandvej ved Strandparken er der genplantet to rødtjørn og et paradisæbletræ, som erstatning for de gamle træer. På Peder Lykkes Vej er der genplantet et platantræ.

Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro
Forvaltningen genplanter 35 træer gadetræer på Vesterbro og Kgs. Enghave og planter 53 nye træer i Valbyparken og Vigerslevparken.

I Valbyparken plantes 35 træer nye træer, som bl.a. hvidtjørn, krimlind, japansk prydkirsebær, tyrkisk hassel og blomme- og æbletræer. I Vigerslevparken planter forvaltningen 18 nye træer af sorterne avnbøg, krimlind, lærk og tjørn.

Indre By
I Indre By genplantes der 21 træer og 645 buske fordelt på følgende steder:
Enveloppeparken, Nyrupsgade, Dyrkøb, Axeltorv, Gråbrødretorv, Rådhushaven, Østbanegade, Trondhjemsgade, Classens Have, Grønningen, Arendalsgade, Langelinie, Folke Bernadottes Allé, Stockholmsgade, Sølvgade, Statens Museum for Kunst.

Der er bl.a. genplantet et fuglekirsebærtræ i Nyrupsgade, 440 bøgehække på Eidsvoll Plads og 120 farverige storkenæb i Burmeistergade. Ligeledes bliver der i Sølvgade genplantet 100 tjørnehække, som vil være med til at give strækningen et grønt løft.

Østerbro
På Østerbro genplanter forvaltningen 70 træer fordelt på Berggreensgade, Borgervænget, Bryggervangen, Carl Nielsens Allé, Drejøgade, F.F. Ulriks Gade, H.P. Ulriks Gade, Kuhlausgade, Lyngbyvej, Manøgade, Marthagade, Nygårdsvej, Reersøgade, Romsøgade, Rønnegade, Skt. Kjelds Gade, Tuborgvej, Valdemar Holmers gade, Vejrøgade, Weysesgade, Østerbrogade, Holsteinsgade, Willemoesgade, Strandboulevarden, Præstøgade, Randersgade, Korsørgade, Manøgade, Århusgade, Svendborggade, Skt. Kjelds Gade og Jagtvej.

Der genplantes bl.a. fem lindetræer langs Stockholmsgade, fire japanske kirsebærtræer i Classens Have og seks rønnetræer på Skt. Kjeldsgade. Derudover genplantes der et asketræ og et rønnetræ på H.P. Ørums Gade, fire prydæble på Gl. Kalkbrænderivej og tre fuglekirsebærtræer i Vordingborggade, ligesom flere syge træer i fælledparken nær staudehaven bliver erstattet med vintergrønne egetræer og en spisekastanje.

Nørrebro
På Nørrebro genplantes i alt 27 træer. Der genplantes tre kirsebærtræer på Sandbjerggade og et robiniatræ på Esromgade. Samtidig plantes der tre elmetræer som erstatning for tre rønnetræer langs Tagensvej, da elmetræer egner sig bedre til et liv som vejtræ.  Derudover genplanter forvaltningen træer på Refnæsgade, Blegdamsvej, Nørre Allé, Åboulevarden, Murergade, Fredensgade, Fogedmarken, Titangade, Haraldsgade, Brynhildegade, Baldersgade og Hamletsgade.

Vanløse og Nordvest
Ved Damhussøen ved Roskildevej er der plantet syv nye hængepil og seks nye asketræer. På Møntmester Plads i Nordvest erstattes syv døde træer med syv nye ginkotræer, som forhåbentligt kan være med til at give kvarteret et tryghedsløft at skabe mere grønt og liv på pladsen. Desuden er der plantet et lindetræ på Frederikssundvej.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.