Arkivnyhed - kan være forældet

Hollandsk ekspert skyder undervisning i traumer fra start

29.09.2017
Omkring 50 sagsbehandlere var for nylig samlet til introkursus med den hollandske traumeekspert psykologen Arianne Struik.

Arianne Struik tog i denne uge hul på et undervisningsforløb i traumer for nogle af de i alt 1400 medarbejdere i Københavns Kommune, herunder myndighedssagsbehandlere, familiebehandlere, sundhedsplejersker, psykologer og pædagoger, som over de næste fem år skal opkvalificeres i at opspore, identificere og stabilisere børn og unge med traumer.

Det sker som et led i det femårige udviklings- og forskningsprojekt ”Styrket indlæring, bedre skolegang”, der sætter fokus på at hjælpe omkring 1.000 udsatte og traumatiserede børn og unge i alderen 6-18 år.

Målet er, at børnene på sigt kan få en god skolegang og mulighed for at skabe sig et godt liv med uddannelse, job og netværk – på lige fod med deres jævnaldrende

Et revolutionerende projekt

Hvis man skal sikre, at socialt udsatte børn og unge med traumer bliver klar til traumeterapi, er det ifølge den hollandske traumeekspert essentielt, at alle professionelle omkring barnet arbejder sammen - og Arianne Struik tøver derfor ikke med at kalde "Styrket indlæring, bedre skolegang" for et revolutionerende projekt.

”Jeg oplever tit, at man nøjes med at sætte fokus på selve traumebehandlingen, hvorimod man i det københavnske projekt går meget mere ambitiøst til værks og også inddrager sagsbehandlere, som skal være med til systematisk at identificere børn og unge med traumer og motivere dem til behandling. Det er unikt, at projektet sætter så massivt ind og kombinerer sagsbehandlingen med selve traumeterapien,” slår Arianne Struik fast.

Sleeping Dogs er rammen for samarbejdet

På dagens kursus fik myndighedssagsbehandlerne den første introduktion til fænomenet traume og til det værktøj, de skal lære at bruge, når de fremover skal identificere mulige traumer hos udsatte børn og unge.

Symptomer på traumer kan let forveksles med symptomer på ADHD, autisme, angst og depression. Derfor skal medarbejderne trænes i at få øje på, hvornår det er et udviklingstraume, som i virkeligheden er på spil og i alvorlig grad forstyrrer og begrænser barnets udvikling.

Derudover gav den hollandske psykolog en introduktion til Sleeping Dogs - en metode, der sigter mod at gøre barnet stabilt og trygt nok til at modtage traumeterapi, og som kommer til at danne rammen for samarbejdet omkring indsatsen for børn og unge med traumer.   

Konflikter skal frem i lyset

Arianne Struik peger på, at det helhedsorienterede traumearbejde stiller - ikke kun de udsatte børn og unge, men også medarbejderne over for store udfordringer.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at når vi beder de unge og børnene om at se deres værste dæmoner i øjnene, så gør vi dem meget sårbare. Mange af de konflikter, der normalt fejes ind under gulvtæppet, skal frem i lyset for, at man kan gøre noget ved dem. Det kræver både energi, styrke og vedholdenhed fra medarbejdernes side, og derfor har de brug for al den opbakning, de kan få i det her arbejde."

Over de kommende år skal de involverede medarbejdere arbejde med metoden Sleeping Dogs i praksis, bakket op af supervision fra to erfarne hollandske trænere i metoden. Samtidig træner Arianne Struik et hold af eksperter fra Socialforvaltningen,  som efterhånden vil få ansvaret for uddannelse i traume og kursusforløb for medarbejdere.

FAKTA om ”Styrket indlæring, bedre skolegang”

  • ”Styrket indlæring, bedre skolegang” er forankret i Socialforvaltningen med Gladsaxe Kommune som ekstern samarbejdspartner. 
  • VIVE (tidligere SFI), LG Insight og Deloitte står bag projektets forsknings- og evalueringsdel med særligt fokus på effekt og resultatdokumentation.
  • Projektet finansieres ved hjælp af 15,2 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, 7,5 millioner kroner fra Egmont Fonden og 7,8 millioner kroner fra SOF's egen kasse  

Læs mere om Styrket indlæring, bedre skolegang

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.