Arkivnyhed - kan være forældet

Høring: Forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen

02.03.2017
Du kan indsende dine idéer og kommentarer frem til den 26. marts 2017.

I december 2015 gav Københavns Kommune VVM-tilladelse til Sydhavnsmetroen, herunder opførelsen af fire underjordiske metrostationer ved henholdsvis Fisketorvet, Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads samt en femte metrostation i terræn ved Ny Ellebjerg.

Projektet har siden hen ændret karakter, da der med en ny aftale er skabt grundlag for, at Ny Ellebjerg metrostation kan lokaliseres under terræn, så der bl.a. skabes bedre omstigningsfaciliteter. Yderligere ønsker Metroselskabet at foretage jordforstrækning fra terræn på to udvalgte steder ved Tjæregade og Teglholmsgade, hvor det i 2015 blev forudsat, at det skulle ske fra tunnelerne. Københavns Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en supplerende VVM for ændringerne.

Københavns Kommune ønsker på baggrund af ovenstående at ajourføre kommuneplanens rammer for så vidt angår lokalisering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg. Kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

Københavns Kommune indkalder hermed idéer og kommentarer til VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for ændringer af Sydhavnsmetroen. Du kan indsende dine idéer og kommentarer frem til den 26. marts 2017. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.