Arkivnyhed - kan være forældet

Hjælp mod overdosisdødsfald skal fortsætte

07.11.2016
Sundhedsstyrelsen har netop givet penge til det videre arbejde med at udbrede kendskabet og brugen af modgiften Naloxon.

En lille næsespray med modgiften Naloxon redder mange stofbrugere fra overdosisdødsfald. For fortsat at forebygge nartokitadødsfald har Sundhedsstyrelsen netop givet Københavns Kommune de penge, som kommunen søgte om. Pengene kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon 2016-2018”.  

Siden 2013 er der blevet udmøntet satspuljemidler til at fremme brugen af Naloxon.  Fra projektets start i 2013 til i dag er der på landsplan blevet uddannet 698 personer, heraf 198 brugere. Naloxonsættet er blevet benyttet 46 gange. I København er der uddannet 467 personer, heraf 104 brugere. Naloxonsættet er blevet benyttet 30 gange.

Sendt to ansøgninger
Der blev sendt to ansøgninger af sted.  
Dels en ansøgning om midler til videre drift af den igangværende indsats samt en videreudvikling af modellen til forebyggelse af overdosisdødsfald ved brug af Naloxon. Den centrale del af ansøgningen handler om en fortsat uddannelse af naloxonhjælpere i form af stofbrugere og personer med tilknytning til stofbrugere. Naloxonhjælperne uddannes til at anvende modgiften på en bruger, der har fået en overdosis. Normalt gives Naloxon som næsespray og anvendes af personer, der er tæt på stofbrugere og kan træde til med det samme og dermed være med til at undgå overdosisdødsfald: stofmisbrugere, socialarbejdere, sundhedspersonale og politi, der alle kan udstyres med et naloxonsæt.
Her er der i alt ansøgt om 821.545 kroner.

Den anden ansøgning handler om midler til fortsat at varetage den nationale koordinatorfunktion blandt de syv kommuner og ene ngo, der er med i projektet. Her er der i alt ansøgt om 2.066.896 kroner.
Siden projektets start i 2013 har Københavns Kommune fungeret som koordinerende kommune i projektet og været en central del af den samlede evaluering, der udkom i januar 2016. Foruden dataindsamling står den koordinerende kommune også for uddannelse af trænerkorps for alle deltagere i projektet for at sikre en ensartet kvalitet i tilbuddet over hele landet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.