Arkivnyhed - kan være forældet

Her bliver København sårbar ved stormflod

19.01.2015
Københavns Kommune offentliggør nye kort over bydele truet af oversvømmelser ved fremtidige stormfloder

Sidste uges storme Dagmar og Egon gav på ny forhøjet vandstand i Københavns Inderhavn. Denne gang dog uden risiko for oversvømmelser, da vandet holdt sig på 1 meter over normalen, mens skaderne på København først begynder, når vandet stiger til 1,4 meter over normalen.

Men havvandstigninger og hyppigere stormflod vil i fremtiden gøre Københavns kystområder sårbare overfor oversvømmelser. Nu er Københavns Kommune klar med nye kort, så københavnerne kan se, hvor sårbar deres bydel er over for fremtidige oversvømmelser.

”Klimaforandringerne er en realitet. Med de nye kort kan alle københavnere danne sig et overblik over, hvordan København bliver ramt af oversvømmelser i forbindelse med fremtidige stormfloder. Den viden må vi som politikere selvfølgelig også handle på og træffe beslutninger om en god og effektiv beskyttelse af byen mod havvandsstigninger og stormfloder. Men lovgivningen på området er uklar og gør det svært for kommunerne at handle. Derfor vil jeg opfordre miljøministeren til hurtigst muligt at revidere loven og skabe klarere regler for finansieringen af, og samarbejde om kystsikring,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

København vedtog allerede i 2011 en overordnet plan for kommunens arbejde med at tilpasse byen til det forandrede klima. Planen peger på, at inderhavnen bedst bliver beskyttet mod havvandsstigninger og stormflod med diger eller dæmninger mod Øresund i Nord og Køge Bugt i syd. De øvrige kyststrækninger skal beskyttes med nye diger.

På de nye kort er det muligt at se hvilke dele af København, der vil være udsatte ved en såkaldt 100-års-stormflod i henholdsvis 2010, 2060 og 2110. Kortene viser, at store dele af Amager Øst og Indre By vil være i stor risiko for at blive ramt af oversvømmelser i 2060, mens oversvømmelserne bliver større og spreder sig til flere bydele frem mod 2110. Der er dog altid en risiko for at København kan blive ramt af oversvømmelser tidligere, hvis der kommer en kraftigere stormflod inden for de kommende år. Risikoen er der, det er derfor rettidig omhu at påbegynde arbejdet nu.

Link til de nye Københavnerkort om oversvømmelser fra stormflod

Link til Københavns Kommunes klimatilpasningsplan 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.