Arkivnyhed - kan være forældet

Hej cyklist, er der stadig plads til forbedring?

18.05.2016
Sikker Cykelby-kampagnen er tilbage og sparker cykelhøjsæsonen i gang.

42 pct. af cyklisterne bed sidste år mærke i kampagnen Sikker Cykelby, der skal minde københavnerne om at tage hensyn og køre sikkert på byens cykelstier. 

Flere end 300.000 københavnere cykler hver dag, og det giver trængsel på byens cykelstier. Derfor ruller Københavns Kommune endnu engang adfærdskampagnen Sikker Cykelby ud, der skal minde cyklisterne om at tage hensyn til deres medtrafikanter. Og det er i høj grad en indsats københavnerne selv efterspørger.

'Det er bemærkelsesværdigt, at 91 pct. af københavnerne synes, at det er en god ide, at Københavns Kommune laver en kampagneindsats målrettet cykeladfærd, mens 89 pct. af cyklisterne samtidig vurderer, at de selv kører hensynsfuldt. Hensyn handler i høj grad om at se og give plads til andre - fra det lille barn til den travle cykelpendler - og her er der stadig plads til forbedring. Over halvdelen af de københavnere som sjældent eller aldrig cykler, ville cykle mere, hvis trygheden på cykelstien øges, så det er afgørende, at vi bliver endnu bedre til at sprede de gode takter på cykelstien,' siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Kampagnen har fokus på de situationer, der er udpeget som de mest konfliktfyldte af såvel cyklister, bilister som fodgængere. Det omfatter blandt andet manglende tegngivning og orientering over skulderen ved f.eks. overhalinger.

Evalueringen af efterårets kampagne viste, at Sikker Cykelby har skærpet opmærksomheden på at cykle hensynsfuldt hos mere end hver fjerde, der har set kampagnen. Samtidig stod det klart, at kampagnen havde mest gennemslagskraft, når den mødte cyklisterne på gadeplan. Derfor vil cyklisterne møde endnu flere konkrete handlingsanvisninger på særligt udvalgte lokationer langs cykelstierne ved fx Christmas Møllers Plads og Dag Hammarskjölds Allé.

Derudover vil der blive skruet op for en særskilt buskampagne målrettet buspassagerer og cyklister omkring de travleste busser på A-linjerne, der skal gøre det klart, hvem der skal holde tilbage for hvem, når buspassagererne står af og på bussen.

Sideløbende vil en folder med inspiration og information om cykelreglerne målrettet byens turister finde vej til bl.a. Airbnb, hoteller, cykeludlejningsfirmaer og turistbureauer, og fra juni bliver turisterne også mødt med de gode tips i lufthavnen.

Kampagnen kører i uge 20-22, men arbejdet for at understøtte mere hensynsfuld adfærd stopper ikke her. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i juni måned teste forskellige adfærdsregulerende, fysiske løsninger som skal gøre det tydeligere, hvor man som cyklist kan placere sig hensigtsmæssigt, for eksempel når der skal flettes med biler op til kryds, samt ved venstresving.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.