Arkivnyhed - kan være forældet

H.C. Ørstedværket - Kom med ideer og kommentarer

06.04.2017
Københavns Kommune forventer at ændre kommuneplanens rammer for anvendelse af arealerne ved H.C. Ørstedværket.

Dette gøres gennem et kommuneplantillæg. Formålet er at give mulighed for etablering af kontorerhverv i tre eksisterende bygninger øst for kraftvarmeværket. Samtidig ønsker Københavns Kommune at udlægge området syd og vest for værket til offentlige rekreative formål, hvilket skal ses i sammenhæng med den eksisterende lokalplan nr. 494, hvor der i redegørelsen til denne beskrives et ønske om etablering af en bypark i området til glæde for beboer og besøgende. Da den eksisterende kommuneplanramme ikke giver mulighed for etablering af en bypark eller etablering af serviceerhverv i området, forventer Københavns Kommune at ændre dette forhold ved et kommuneplantillæg.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil torsdag d. 4.maj 2017.

Læs mere på høringsportalen: Bliv Hørt

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.