Arkivnyhed - kan være forældet

Havnepromenader skal være for alle

29.02.2016
Københavns Kommune rejser straffesag mod Lejerbo for at få ulovligt opsat hegn fjernet ved Det Hvide Snit på Christianshavn.

Københavns Kommune går nu til politiet for at få fjernet det hegn, der forhindrer cyklister, fodgængere og hundeluftere fri og uhindret adgang til havnepromenaden ved Det Hvide Snit på Christianshavn. 

Det skyldes, at Lejerbo til trods for påbud fra kommunen ikke har fjernet hegnet.

Sidste år blev Københavns Kommune opmærksom på, at Lejerbo opførte et hegn med en låge og opsatte skilte, der helt forbyder adgang for cyklister og hunde. Gående uden hund tillades dog adgang, forudsat at de ikke gør ophold. Selv om arealet er privat er hegnet og disse påbud i strid lokalplanen. Den bestemmer helt konkret, at der ikke må opføres hegn og at havnepromenaden skal være offentlig tilgængelig. Kommunen gav Lejerbo et påbud om at fjerne hegnet og skiltene, så der igen blev uhindret adgang til promenaden langs havnen. Samtidig blev Lejerbo oplyst om, at hvis de ønskede at klage over kommunens afgørelse, skulle det ske både til Natur- og Miljøklagenævnet og til Statsforvaltningen, da der er flere regelsæt i spil.

Lejerbo valgte via deres advokat at klage - men kun til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har nu givet Lejerbo medhold i, at kommunen ikke med afsæt i byggelovgivningen kan kræve hegnet taget ned. Men eftersom Lejerbo ikke har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over den del af påbuddet, der handler om lokalplanen, så er kommunens påbud gyldigt. Og derfor har kommunen nu bedt politiet om at gå ind i sagen. Det er nu op til politiet at afgøre, om der skal rejses sigtelse. Lejerbo risikerer dermed at blive idømt bøder, indtil forholdene er bragt i orden.