Arkivnyhed - kan være forældet

Handleplan skal gøre bosteder mere sikre

23.05.2016
Center Lindegården og de andre socialpsykiatriske bosteder skal være tryggere for medarbejderne og bedre for beboerne.

Det skal en ny handleplan, som Socialudvalget vedtog i sidste uge, være med til at sikre. 

Socialudvalget har besluttet at bruge 12,6 millioner kr. i 2016 og 20,7 millioner om året i de kommende år på at gøre de socialpsykiatriske bosteder bedre og tryggere. Pengene skal først og fremmest gå til at sikre, at der altid er minimum to medarbejdere på vagt i de afdelinger, der har beboere, der kan udgøre en risiko. 

Udover at øge bemandingen indeholder handleplanen en lang række tiltag, som forvaltningen selv har taget eller vil tage, og en række forslag til, hvad man børe gøre regionalt og nationalt.  

Blandt de initiativer, som Socialudvalget tilsluttede sig, at forvaltningen sætter i gang, er: 

•    Fælles retningslinjer for sikkerhed på tværs af socialpsykiatriske centre
•    Aftaler med regioner om udskrivningssamtaler og styrket samarbejde med om modtagelse af borgere med særlig risikoadfærd
•    Faglige redskaber til forebyggelse af vold og trusler

Med handleplanen stiller forvaltningen samtidig en række forslag til, ændringer, som regionerne eller regeringen bør foretage. Herunder:

•    Ny type bosted for borgere der udgør en særlig risiko – skal drives i fællesskab mellem kommuner og regioner
•    Samråd om borgere, der får dom til behandling, ligesom vi kender det fra ungesamrådene
•    Lettere adgang til at flytte beboere fra botilbud 
•    Flere sengepladser og bedre psykiaterstøtte til botilbuddene.

Se handleplan for de socialpsykiatriske botilbud

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.