Arkivnyhed - kan være forældet

Høringer i Københavns Kommune

31.01.2014
Borgerrådgiveren afslutter undersøgelse af Københavns Kommunes administration af høringer med en række anbefalinger.

Konklusionen er, at reglerne om høring – både de lovmæssige og de interne retningslinjer – generelt overholdes i Københavns Kommune. Der er et ønske om at inddrage borgere, organisationer mv. for at skabe åbenhed om kommunens beslutninger og arbejde og for at få meningstilkendegivelser fra relevante interessenter, der kan have vigtige og relevante bemærkninger.Som et led i undersøgelsen sendte Borgerrådgiveren et spørgeskema ud til en række eksterne høringsparter, som bliver inddraget eller har en interesse i at blive inddraget ved offentlige høringer i kommunen.På baggrund af undersøgelsen og input og bidrag fra de eksterne høringsparter har Borgerrådgiveren udarbejdet en række anbefalinger til kommunens syv forvaltninger, som kan fungere som en tjekliste med overvejelser, der skal gøres forud for, at kommunen iværksætter en høring.De eksterne høringsparter er orienteret om anbefalingerne og har taget godt imod dem.

Læs Borgerrådgiverens anbefalinger