Arkivnyhed - kan være forældet

Høring om metro til Sydhavnen

24.08.2015
Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 besluttet at sende VVM-redegørelsen for metro til Sydhavnen i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 24. august til og med den 18. oktober 2015. I forbindelse med høringen afholder Københavns Kommune et borgermøde den 21. september 2015 klokken 19 til 21. Mødet afholdes på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Københavns Kommune har udarbejdet en VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen.

Vurderingen omfatter den aftalte og finansierede løsning for metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt to forslag til stationsalternativer.

Metroen anlægges som en afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg i form af en metro med to tunnelrør.

Hvis du vil høres

Metro til Sydhavnen integreres med Cityringen. Det betyder, at passagererne vil kunne køre direkte til metrostationerne på strækningen fra København H til Nordhavn.

Det er Metroselskabet I/S, der er bygherre på metro til Sydhavnen.

Man kan finde høringsmaterialet og skrive høringssvar på:

www.blivhoert.kk.dk

Fakta - VVM-redegørelsen:

  • VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-redegørelse skal belyse, hvordan et byggeri eller anlægsprojekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Vurderingen kan få konsekvenser for, hvordan det endelige projekt kommer til at se ud.
  • Metroselskabet har, i samarbejde med Københavns Kommune, udarbejdet VVM-redegørelsen for projektet.
  • VVM-redegørelse ventes endelig vedtaget i slutningen af 2015.