Arkivnyhed - kan være forældet

Højbanen på Nørrebro skal være nyt samlingspunkt i København

26.06.2015
Byrummet omkring Nørrebro Station skal forvandles fra en bagsidepræget barriere til et grønt vartegn, der kan binde byen sammen.

Det er kernen i et idéoplæg, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte mandag den 22. juni. 

”Åbn så meget op i højbanen som muligt.” ”Husk stedsånden!” ”Flere aktiviteter til de ressourcesvage.”

Det er nogle af de mange input, de lokale beboere har bidraget med til ideoplægget for byrummet omkring Nørrebro Station, som skal danne grundlag for udviklingen af området.

Lokalt har det i mange år været et ønske, at der blev gjort noget for at sammentænke området, der løber langs den historiske højbane og strækker sig fra Glenteparken i syd til Skoda-grunden i nord. Derfor iværksatte Københavns Kommune i januar en proces, der gennem bl.a. guidede rundture og borgermøder har samlet ønsker og ideer fra de lokale, som Københavns Kommune i samarbejde med COBE Arkitekter har omsat til et konkret ideoplæg.

”Vi har gang i en række gode projekter i området som f.eks. byfornyelse i Mjølnerparken og busgade under Højbanen. Jeg ser et stort potentiale i at få knyttet hele området omkring Nørrebro Station sammen, så vi får skabt nogle gode byrum, der kan gøre området til en destination frem for et fortravlet gennemgangsområde. Projektet skal bygge videre på den energi og de lokale initiativer, der allerede eksisterer, og som er så kendetegnende for området,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Højbanen skal åbnes op

Udgangspunktet for ideoplægget er områdets nerve, højbanen, der i dag fungerer som en skillevæg mellem Nørrebro og Nordvest. Med inspiration fra bl.a. London og Zürich er visionen at åbne rummet under højbanen, skabe ny forbindelser mellem Nørrebro og Nordvest og bruge nogle af rummene til f.eks. cykelværksted, legeplads, kaffebar, skaterpark og kreative værksteder. Derudover skal der etableres en grøn cykelrute og nye byrum langs højbanen, som tilsammen skal skabe liv og tryghed i området. 

”Nørrebro Station er på vej til at blive et af de vigtigste trafikknudepunkter i Danmark, og der kommer især tryk på, når Metro City Ringen åbner i 2019. Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvordan vi får hele området til at hænge bedre sammen, og hvordan vi får skabt mere tryghed - særligt omkring højbanen,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Ud over højbanen og den grønne cykelrute fokuserer ideoplægget på fem større byrum, der skal have et løft. Heriblandt Basargrunden, der skal forvandles fra at være en rodet byggeplads, til byens samlende grønne torv. Og Skoda-grunden, der i stedet for et område med midlertidige aktiviteter, skal have en ny bebyggelse med en udadvendt funktion og et grønt byrum, som kan skabe liv omkring porten til Nordvest.

Der skal findes finansiering til projektet i de kommende års budgetforhandlinger. Såvel Økonomi- som Teknik- og Miljøforvaltningen vil desuden arbejde for at sikre ekstern finansiering gennem fonde og private investorer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.