Grønt lys til skybrudsprojekter for næsten 140 mio. kr.

30.11.2017
Nye skybrudsprojekter skal være med til at sikre tusindvis af københavnske husstande imod oversvømmelser.

Teknik- og Miljøudvalget nikkede på sit møde mandag til ni projekter til i alt 138,8 mio. kr. Projekterne skal være med til at sikre tusindvis af københavnske husstande imod oversvømmelser.

Prognoser peger på, at københavnerne i fremtiden må forvente op mod 30 procent mere regn end i dag. De stigende nedbørsmængder vil sætte byens infrastruktur under et enormt pres, hvorfor Københavns Kommune nu sætter yderligere skub i skybrudssikringen af byen med ni nye projekter.

De ni projekter, som udgør den samlede projektpakke for 2019, skal sikre kældrene i områder på Amager, Nørrebro, Bispebjerg, Østerbro samt Vanløse og Indre By mod oversvømmelser. Slotsholmen, som rummer nogle af byens helt store kulturelle værdier, er et af projekterne i projektpakke 2019. Dette projekt koordineres med HOFORs separatkloakering, således at vandet fra kraftige regnskyl kan ledes direkte ud i havnen, så man undgår oversvømmelser og store ødelæggelser i byens historiske hjerte, som det tidligere er sket.

Projekter i udsatte byområder

Samtidig er tre af projekterne planlagt i nogle af byens mest udsatte byområder. Det drejer sig om Tomsgårdsvej i Bispebjerg, Stengade på Nørrebro og Sundholm Nord på Amager. Blandt andet arbejder forvaltningen på at tilbageholde store mængder regnvand i området omkring Tomsgårdsvej, så beboerne her fremover trygt kan opbevare deres ejendele i kælderrummene, selvom himlen skulle åbne sig over København. Samtidig har man indgået en samarbejdsaftale med boligselskaberne FSB, AAB og AKB København, som har flere private skybrudsprojekter på tegnebrættet i området. På den måde bliver de private og offentlige projekter flettet sammen på en måde, hvor man får den mest optimale skybrudssikring og samtidig udvikler de rekreative værdier i området.  Fælles for alle ni projekter er, at de ud over at sikre områderne mod oversvømmelser, også giver økonomisk mening, ligesom de alle understøtter et grønnere København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2017 afsluttet to skybrudsprojekter i henholdsvis det udsatte boligområde Folehaven i Valby og De Gamles By på Nørrebro. Hele vejen langs Folehaven har forvaltningen etableret en række frodige, grønne regnvands i stedet for godt 100 grå parkeringspladser, som ofte stod ubenyttede hen. I De Gamles By har man omdannet et gammelt haveanlæg til en række nye haver med masser af grønt, som kan håndtere regnvandet fra områdets tage.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.