Arkivnyhed - kan være forældet

Grønne byrum forvandler flere til fodgængere

13.06.2016
Københavnerne går mere end resten af danskerne, og det skyldes blandt andet nye byrum, som gør byen attraktiv og let tilgængelig.

Københavnerne går mere og mere, og det gælder særligt på weekend- og feriedage, hvor 43 pct. af københavnerne går mere end en time. Det viser Københavns Kommunes nye bylivsregnskab, der samtidig dokumenterer, at københavnerne dagligt går 50 pct. mere end gennemsnitdanskeren.

Optællinger i kommunens nye bylivsregnskab viser, at det særligt er i de områder, hvor der er bygget nye byrum, at fodgængerne strømmer til. Fx er antallet af fodgængere på Frederiksborggade mellem Nørre Voldgade og Nørre Farimagsgade steget med 59 pct. siden 2010, og stigningen har været støt siden åbningen af Torvehallerne i 2011 og færdiggørelsen af Israels Plads Syd i 2014.

På samme måde viser undersøgelsen, at antallet af fodgængere er steget med 56 pct. på Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade og Rådhuspladsen – den såkaldte Vesterbro Passage - hvor der er skabt bedre trafikforhold for alle trafikanter og en omdannelse af byrummet med plads til ophold på bænke og udeservering. Omvendt er fodgængertallet faldet med 15 pct. omkring Nørrebro Station, som er et trafikeret og kaotisk byrum, der er præget af metrobyggeriet.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i 2015 300 skybrudsprojekter, der skal lede vandet via byens veje og på samme tid skabe merværdi i form af tilknyttede, grønne byrum. Den 29. juni åbner en af de nye, grønne skybrudsløsninger på Skt. Annæ Plads i Indre By, og i 2016 er der også fundet penge til det videre arbejde med grønne byrum på bl.a. Strandboulevarden på Østerbro, Enghaveparken på Vesterbro, Scandiagade i Sydhavn og i Fuglekvarteret i Nordvest.

Københavnerne skaber selv byrum

En ting er de planlagte byrum, som Københavns Kommune har fokus på at planlægge. En anden ting er, hvordan byens rum bliver brugt. Og her vil der efter Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af visionen Fællesskab København i fremtiden komme endnu mere fokus på, at københavnerne kan sætte deres eget præg på byen.

Senest er fortovshaver, som københavnerne selv anlægger, begyndt at spire op på de bredeste af byens fortove, og der eksperimenteres med fleksible byrum, så eksempelvis parkeringspladser kan agere udeservering, cykelparkering eller boldbane i dagstimerne. Målet er, at brugen af de fleksible byrum skal være drevet af lokale ønsker.

På samme vis barsler Københavns Kommune med at rykke ud med mindre bylivsambassader rundt omkring i byen – fx på Blågårds Gade på Nørrebro - hvor der er stort tryk på brugen af byens rum og forskellige ønsker fra forskellige borgergrupper. På den måde kan københavnerne lægge vejen forbi og give deres mening til kende, og kommunen kan få endnu bedre føling med de lokale ønsker og se, hvordan byens rum reelt benyttes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.