Arkivnyhed - kan være forældet

Greater Copenhagen styrker erhvervsklyngerne

07.04.2017
Greater Copenhagen vil styrke samarbejdet mellem klyngerne og afholder sin første klyngekonference, Greater Copenhagen Cluster Summit.

Stærke klynger er afgørende for at skabe de næste store erhvervssucceser. I Greater Copenhagen findes der 48 erhvervsklynger, som hjælper 5.400 virksomheder med at blive mere innovative, så de kan skabe vækst og flere arbejdspladser. Det viser en ny kortlægning, foretaget af Cluster Exellence Denmark og Greater Copenhagen.

Kortlægningen præsenteres på Greater Copenhagen Cluster Summitt fredag den 7. april, hvor 70 deltagere fra klyngeorganisationer og virksomheder fra Danmark, Sverige og Tyskland mødes for at skabe nye samarbejder.

”I Greater Copenhagen vil vi gerne styrke klyngerne muligheder for at arbejde sammen, for det er afgørende for deres mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser i hele regionen,” siger Frank Jensen, som er vært for det første Copenhagen Cluster Summit på Københavns Rådhus.   

Klyngerne vil samarbejde

Den første kortlægning af klyngerne i Greater Copenhagen viser, at der i dag samarbejdes meget klyngerne imellem. Men der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet på tværs af hele Greater Copenhagen. I dag har op mod 40 procent af klyngerne allerede samarbejdsprojekter på tværs af hele regionen. Men der findes et uudnyttet potentiale for klyngerne og deres virksomheder i at videreudvikle og styrke samarbjdet, mener Emily Wise, der forsker i innovation og erhvervsklynger ved Lund Universitet.

”Klyngerne i Greater Copenhagen har et stort ønske om, at arbejde endnu bedre sammen. Det er oplagt for regionerne og kommunerne i Greater Copenhagen at skabe en platform, hvor klyngernekan mødes og arbejde sammen. Samarbejdet er afgørende, for det er midlet til at nå målet om stærkere vækst og innovation i klyngernes virksomheder,” siger Emily Wise.

Forskningen viser, at virksomheder i klynger har højere produktivitet og fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder uden for klynger.

Guldklynger i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen har rigtig stærke klyngeorganisationer. En ny opgørelse over stærke klyngeorganisationer i Europas storby-regioner fra The European Cluster Excellence Initiative viser nemlig, at Greater Copenhagen er førende inden for området. Greater Copenhagen har seks klynger, der har opnået guldcertifikat, hvorimod andre Nordeuropæiske metropoler som Stockholm, Berlin, London og Hamborg højst har tre guldcertificerede klynger.

En af de erhvervsklynger, som for nyligt at blevet guldcertificeret er Gate21, som har kontor i Albertslund og i Holeby på Lolland.

”I Gate 21 arbejder vi målrettet for at gøre Greater Copenhagen til den førende internationale metropol for grøn omstilling og vækst. Den grønne omstilling er en klar styrkeposition for Greater Copenhagen, med et stort job- og vækstpotentiale. Gennem et tættere samarbejde med andre klynger indenfor eksempelvis energiområdet og fødevareområdet kan vi styrke innovationskraften i den grønne omstilling”, siger Poul Erik Lauridsen, Direktør i Gate 21. 

Gate21 har siden sidste år samarbejdet med den skånske klynge Sustainable Business Hub om projektet Cleantech TIPP, der skal øge offentlige og private samarbejde på begge sider af Øresund.

Yderligere information

Kommunikationskonsulent Kristian Holmelund Jakobsen, zv6m@okf.kk.dk, 24951831.

Fakta om klynger i Greater Copenhagen

 • Der er 48 klynger i Greater Copenhagen inden for an lang række forskellige brancher som fx energi og cleantech, sundheds- og velfærdsteknologi samt transportsektoren.
 • Klyngerne engagerer over 5.400 virksomheder.
 • 90 procent af klyngerne samarbejder i forvejen med andre klynger i Greater Copenhagen. 40 procent af klyngerne har samarbejdsprojekter på tværs af både Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.

Fakta om klynger

 • Forskningsresultater fra CBS viser, at virksomheder, der deltager i netværks- og klyngeaktiviteter:
  • Har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltage
  • Opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder
 • En analyse af effekten af virksomheders deltagelse i klynger fra Styrelsen for Forskning og Innovation, viser, at:
  • næsten 60 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends
  • 44 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling
  • to tredjedele af virksomhederne har udviklet (eller forventer at udvikle) nye ideer, der kan føre til innovation
  • 60 % af virksomhederne har skabt konkret innovation i form af nye produkter eller processer 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.