Arkivnyhed - kan være forældet

Grønt lys til ældrepuljen i København

06.03.2014
Københavns Kommune modtager de 60,8 mio. kroner. De svageste ældre i København kan nu se frem til et markant serviceløft.

I denne uge offentliggjorde Socialministeriet, hvordan fordelingen af ældrepuljen kommer til at se ud for landets kommuner. Af den samlede milliard, kommunerne skal deles om, får København de 60,8 millioner, som den på forhånd var stillet i udsigt. 

Det betyder, at Københavns Kommune kan gennemføre ældrepuljeaftalen for 2014 - ”Plads til at leve livet”. En aftale, som partierne bag budget 2014 indgik forlig om i starten af februar.  Her blev det besluttet, at pengene blandt andet skal bruges til et nyt klippekort til hjemmehjælp, hovedrengøring, større tryghed ved hjemkomst fra hospital, efteruddannelse og et opgør med ensomheden. 

Mere hjælp og plads til forskellighed

”I København har alle ældre ret til et trygt, værdigt og aktivt liv på egne betingelser - hele livet.” Sådan står der i ældrepuljeaftalens indledning, og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen glæder sig over de mange nye indsatser til byens ældre: 

- Pengene fra puljen kan virkelig gøre en forskel og give et markant løft til de svageste ældre. Med fx det nye klippekort får de ældre mulighed for selv at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det giver livskvalitet selv at kunne planlægge nogle flere ture ud i byen eller bare en hyggestund sammen med hjælperen derhjemme, siger Ninna Thomsen.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 27. marts vil politikerne få en status på, hvad der er givet penge til, og et overblik over, hvordan de forskellige nye indsatser skal føres ud i livet. 

Aftalen om ældrepuljen for 2014 indeholder blandt andet:

 • Klippekortsmodel med valgfri hjælp. Omfatter ca. 1500 ældre, der får omfattende hjælp og har svært ved selv at komme uden på egen hånd.
 • Hovedrengøring til alle, der får hjælp til rengøring. 
 • Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital . Ca. 650 ældre vil kunne få op til 9 timers ekstra hjælp.
 • 8 ekstra rehabiliteringspladser for ældre over 65 år med en erhvervet hjerneskade. Og 7 ekstra almene rehabiliteringspladser til ældre over 65 år.
 • Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere, terapeuter, sygeplejersker og rengøringsmedarbejdere.
 • Flere profilplejehjem (1 mio. kr.)
 • Flere sociale aktiviteter på plejehjemmene.
 • Baderum med velfærdsteknologi på plejehjem.

De 60.8 millioner kroner fordeler sig sådan i København (beløb angivet i ):

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 11.600.000  (19%)
 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje             26.280.000  (43%)
 • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 22.100.000  (36%)
 • Andre initiativer (revision + idrætsdag)                    820.000    (1%)