Arkivnyhed - kan være forældet

Grønt flag i Svanemøllebugten. Rødt flag på Amager

27.08.2015
De nye vandprøver fra Amager Strand og Svanemøllen Strand, viser, at der fortsat er en smule forhøjede bakterieforekomster ved Amager Strand

Derfor holder Københavns Kommune det røde flag hejst, indtil vandkvaliteten kan godkendes. Til gengæld er det grønne flag igen hejst ved Svanemøllen Strand.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har onsdag eftermiddag modtaget resultaterne af de nye vandprøver, som blev taget mandag d. 24. august, efter at der var konstateret forhøjet bakterieindhold i badevandet ved Amager Strand.

Analysen viser, at der fortsat er tale om en lille overskridelse af grænseværdierne i vandet ved Amager. Indholdet af e-coli-bakterier er nu under grænseværdien, men der er fortsat en for høj forekomst af entorokokker. Der er dog tale om en betydelig reduktion i forhold til den forrige vandprøve, og det er tegn på, at forekomsten sandsynligvis vil være forsvundet meget snart.  

Badevandet kan muligvis allerede have en fin kvalitet igen, fordi forureningen vil være lavere i dag end i mandags, hvor prøverne blev taget. Men som miljømyndighed er vi naturligvis nødt til at være på den helt sikre side, før vi tager det røde flag ned. Vi skal have vished for, at badevandet er i orden. Derfor tager vi nu en ny prøve og afventer resultatet af den, før vi evt. kan hejse det grønne flag ved Amager Strandpark igen,” siger Hans Christian Karsten, der er centerchef for miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Den forhøjede bakterieforekomst ved Amager Strandpark blev i første omgang konstateret mandag morgen, da Teknik- og Miljøforvaltningen modtog resultatet af en vandprøve, taget d. 20. august 2015. Prøveresultatet fik forvaltningen til at hejse det røde flag både ved Amager Strand og for en sikkerheds skyld også ved Svanemøllen Strand, der også vender ud mod Øresund. 

Følg med på hjemmeside og app

Badevandskvaliteten kan ses på kommunens hjemmeside www.kk.dk/badevand, på den nationale hjemmeside www.badevand.dk og på de elektroniske skærme, der er sat op ved Svanemøllen og Amager Strand og ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. Desuden kan man downloade kommunens badevands-app ”Badevandsudsigten”.

I sommerbadesæsonen hejser de kommunale livreddere de fysiske flag ved strandene, når de er på vagt i tidsrummet fra kl. 10-18. Sommerbadesæsonen slutter dog med udgangen af august og starter igen 23. juni 2016. Derfor er det forvaltningens anbefaling, at badegæster fra d. 1. september og frem holder sig orienteret om badevandskvaliteten via de elektroniske informationskanaler.