Arkivnyhed - kan være forældet

Grønne smileyer til Socialforvaltningens sundhedstiltag

27.02.2014
De områder af kommunens sundhedspolitik, der retter sig mod socialt udsatte, går den rigtige vej.

Det konkluderer Sundheds- og omsorgsforvaltningen i deres statusrapport over kommunens sundhedspolitik.

Kommunens sundhedspolitik – ”Længe leve København” indeholder fire spor:

  1. Mere liv - bedre byliv
  2. Sund og aktiv hverdag
  3. Mere lighed i sundhed
  4. Bedre forebyggelse og behandling

Under hvert af de fire spor er forvaltningerne ansvarlige for en række indsatser, og i rapporten har alle indsatsområder fået en grøn, gul eller rød smiley alt efter resultatet. Tre af Socialforvaltningens fire indsatsområder har fået grøn smiley. Det betyder, at ”indsatsen er i er i planmæssig fremdrift”.

Kun et indsatsområde har fået en gul smiley, der betyder, der er ”mindre udfordringer med at gennemføre indsatsen”. Det er arbejdet med sikre bedre adgang til udendørsarealer på vores væresteder og botilbud. Her er forvaltningen mange steder begrænset af pladsmangel.

Rapporten oplister samtidig en række anbefalinger, der går på tværs af kommunens syv forvaltninger. En af anbefalingerne er, at Socialforvaltningen sammen med beskæftigelses-, sundheds- og børneforvaltningen skal have mere fokus på at opspore og hjælpe borgere med alkoholproblemer. Socialforvaltningen er enig i vurderingen af, at tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer kan mindske effekterne af et alkoholmisbrug.

Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 ”Længe Leve København” har som overordnet ambition, at københavnerne skal leve længere, have flere gode leveår og have lige mulighed for at leve et sundt og aktivt liv.

Se indstilling om statusrapport for Sundhedspolitikken

Se kommunens sundhedspolitik - Længe Leve København