Arkivnyhed - kan være forældet

Godt regnskab for Socialforvaltningen

24.04.2014
Socialforvaltningen fik et rigtigt flot regnskabsresultat for 2013. Afvigelsen mellem budget og udgifter var helt nede på en enkelt promille

Det er langt fra en selvfølge at regnskabet på det sociale område lander så præcist. Udgifterne på socialområdet kan svinge meget fra år til år, og tidligere års regnskaber har derfor givet temmelig store afvigelser.

Socialområdet koster ca. 5 mia. kr. om året. Det dækker over tilbud og hjælp til meget forskellige borgere. For eksempel borgere med handicap eller sindslidelse, udsatte børnefamilier, misbrugere og hjemløse. Inden for de forskellige målgrupper er der også meget store forskelle. Nogle kan hjælpes for ganske få midler, mens andre har brug for en indsats, der kan koste op til flere mio. kr. om året. Nogle har brug for en kortvarig indsats, mens andre har brug for støtte resten af livet. 

Det gode regnskabsresultat i 2013 skyldes, at Socialforvaltningen har arbejdet målrettet med at blive bedre til at opdage og håndtere eventuelle budgetoverskridelser. Forvaltningen udarbejder hver måned en økonomiopfølgning på hvad man forventer i forhold til regnskabsresultatet, og hvis der opstår bekymring i forhold til budgettet på et område, har man en række værktøjer til at analysere og håndtere området.

Se indstilling til socialudvalget og årsregnskabet 2013