Arkivnyhed - kan være forældet

Gode tip i forbindelse med Distortion og Grundlovsfesten

01.06.2015
Den 3.-5. juni er der Distortion på Nørrebro og Vesterbro samt grundlovsfest. Det medfører en række trafikale ændringer og afspærringer.

Distortion

I anledning af Distortion lemper Københavns Kommune reglerne for, hvor berørte beboere kan parkere med deres beboerlicens. Lempelsen betyder, at beboere, hvis gade er afspærret på grund af Distortion, kan parkere både i det område, man har licens til og i de områder, der støder op til ens egen zone. Lempelsen gælder på Nørrebro fra den 3/3 kl. 09 til den 4/6 kl. 09, og Vesterbro fra den 4/6 kl. 09 til den 5/6 kl. 09. Hvis man er i tvivl om, hvor ens licens gælder til, og hvilke naboområder, zonen grænser op til, kan man se mere på københavnerkortet på kbhkort.kk.dk. Man kan læse mere om afspærringerne og inddragelsen af P-pladser på arrangørens hjemmeside: www.cphdistortion.dk/information/nabo.

Kør uden om Indre By fredag

Fredag den 5. juni inviterer Folketinget til grundlovsfest ved Christiansborg for at fejre 100 året for kvindernes valgret. Derfor vil Christiansborg og gaderne omkring blive afspærret, ligesom der vil gå et optog med omkring 10.000 mennesker fra Kastellet mod Christiansborg fra kl. 10.30-11.30. Bilister skal generelt forvente en længere rejsetid gennem byen, da der også kommer større pres på de gader, der ikke er afspærret, og også cyklister og gående vil have svært ved at komme igennem de afspærrede gader omkring Christiansborg. Det anbefales derfor at køre udenom Indre By i tidsrummet kl. 8-20, da afspærringer, omlagte busser og store menneskemængder kan give kødannelser og trafikpropper. Man kan læse mere om de konkrete afspærringer på arrangørens hjemmeside: www.cphdistortion.dk/information/nabo.

Støj- og renholdteamet er klar

Under Distortion har Københavns Kommune opmandet sit team af udgående støjmedarbejdere, der går rundt i gaderne for at sikre, at alt foregår som det skal, og at arrangementerne lukker kl. 22 som aftalt. Fra kl. 23 sætter renholdteamet ind, så byen bliver pæn og ren hurtigst muligt efter festlighederne. Derudover har Distortion oprettet en beboertelefon på tlf. 81720126, hvor man kan ringe, hvis man som beboer er i tvivl om noget, eller har nogle spørgsmål.