Arkivnyhed - kan være forældet

Gode resultater af psykiatriindsats

01.03.2013
  • ""
Flere borgere med sindslidelse er blevet i stand til at bo i egen bolig.

Og antallet af gange, personalet har måttet bruge fysisk magt overfor beboerne, er halveret. Det er to konkrete resultater af Københavns kommunes rammeplan for socialpsykiatri, som har løbet fra 2009-2012. 

Rammeplanen har haft tre overordnede mål: At give borgere med sindslidelse bedre livskvalitet, at gøre dem bedre til at håndtere deres egen sindslidelse og at gøre forvaltningen bedre til at måle effekten af den socialpsykiatriske indsats. 

Et af de vigtigste initiativer i planen har været Ringbo-projektet. Ringbo er et af landets største socialpsykiatriske bosteder. Projektet handler om at give beboerne mere selvbestemmelse og større ansvar for deres eget medicinforbrug og deres egen hverdag.

Et meget konkret initiativ har været udviklingen af mobilapplikationen ”Min vej”. Det er et redskab, som hjælper mennesker med sindslidelse med at lære deres egen sygdom og dens faresignaler bedre at kende, så man kan forebygge forværring. 

Som en del af rammeplanen er der også etableret et udslusningsteam, som skal være med til at sikre en god overgang fra botilbud til egen bolig.

Antallet af borgere, der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig er steget med 2,5 pct. Det er udtryk for, at der har været god effekt af initiativerne for at gøre borgerne bedre til at tage vare på eget liv. Halveringen i antallet af magtanvendelser viser, at der også har været en positiv udviklingen indenfor målsætningen om at give beboerne på de socialpsykiatriske bosteder et mere værdigt liv.

Læs indstillingen: Afrunding af rammeplan for socialpsykiatri 2009-2012