Arkivnyhed - kan være forældet

God velkomst skal få internationale talenter til at blive længere i Greater Copenhagen

18.09.2019
2.000 internationale borgere samles lørdag den 21. september i DGI-byen i København til International Citizen Day.

Stadigt flere højtuddannede udlændinge vælger at studere, arbejde og forske i København og i Greater Copenhagen, der er et samarbejde mellem regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden med de tilhørende 85 kommuner. Det er såvel universiteter som virksomheder glade for, da de mangler flere kompetente hænder, der kan tilføre viden og innovation til det danske arbejdsmarked.

I 2018 var der i alt 190.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark, hvoraf 43.000 arbejdede i Københavns Kommune og 49.000 i Region Hovedstaden.

”Det er positivt, at udlændinge vælger at studere og arbejde i København og hovedstadsområdet, men vi så gerne, at de blev her i længere tid. Det kan være svært at begå sit i et fremmed land, og derfor ønsker vi at sørge for en varm velkomst og en introduktion til danske traditioner, arbejdsliv og foreningslivet,” siger Franciska Rosenkilde (Å), kultur- og fritidsborgmester i København.

Men selv om Greater Copenhagen er en eftertragtet karrieredestination for højtuddannede udlændinge, vælger over halvdelen af dem at forlade Danmark igen, inden der er gået fem år. Danmark har med andre ord svært ved at fastholde de internationale talenter, som virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne efterspørger.

Praktisk hjælp og information

Derfor holder International House Copenhagen i samarbejde med en lang række partnere det hidtil største arrangement for internationale borgere, der har valgt at slå sig ned i Greater Copenhagen. Det sker for at gøre deres start på livet i en ny by og et nyt land så nem som mulig, så de får lyst til at blive og bidrage ikke alene med viden og kompetencer, men også med velstand og vækst.

I øjeblikket er der voksende konkurrence om arbejdskraften i Europa, så der er god grund til at sørge for, at de højtuddannede udlændinge bliver modtaget på en god måde.

International House Copenhagen har siden 2013 serviceret 100.000 internationale borgere. Hvert år flytter ca. 20.000 internationale borgere til Greater Copenhagens 30 kommuner for at studere, arbejde eller forske. Der er tale om praktisk hjælp til bl.a. at få cpr-nummer, sundhedskort og NemID, men International House Copenhagen tilbyder også informationsmøder og workshops om f.eks. skat, bolig og børnepasning. Kort sagt alt hvad der skal til for at komme godt i gang med livet i Danmark.

”Det er dejligt, at vi fra regionens side kan bidrage til at løfte arbejdet med vores satsning på internationale talenter. København er selvfølgelig den store magnet med sine mange tilbud, job osv., men samtidig er det dejligt, at de mange udenlandske familier på messen bliver introduceret til de muligheder for at bosætte sig i lokalområderne uden for København, hvor der også både er boliger og job i internationale virksomheder. International House gør en god indsats for at invitere flere kommuner med i arbejdet”, siger Sophie Hæstorp Andersen (A), regionsrådsformand i Region Hovedstaden. 

International Citizen Day sætter fokus på tre hovedtemaer: Bolig, karriere og fritidsliv. Temaerne foldes ud gennem nøje udvalgte oplæg, workshops og aktiviteter, der henvender sig til såvel arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og børn som studerende.

Der vil være oplæg om lejeboliger og beboerdemokrati, om køb af boliger og om det danske skolesystem. De internationale borgere får også en introduktion til skattesystemet, om det danske foreningsliv og om muligheden for at udføre frivilligt arbejde.

De internationale borgere får samtidig mulighed for at lytte til andre udlændinge, der allerede har stiftet bekendtskab med det danske samfund. De kan også vælge at lytte til oplæg om danske traditioner, den danske arbejdspladskultur, balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv – og det vanskelige danske sprog.

”Det ser ud til, at dette event bliver en perfekt blanding af information og underholdning. Det er præcis, hvad alle ønsker. Jeg ser virkelig frem til at deltage”, siger Saumya Priya, der har en phd i litteratur og psykologi fra Patna Universitetet i Indien. Hun er medlem af Københavns Universitets karriere- og ægtefællenetværk af frivillige og gift med en ansat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

International Citizen Day byder også på aktiviteter for børn og andre barnlige sjæle i et festligt set-up, hvor der både vil være sportsaktiviteter, cykeltræning og et lykkehjul med mulighed for at vinde præmier.

Fakta

Fakta om udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark udgjorde i 2018 ca. 190.000 fuldtidsbeskæftigede. Heraf var 43.000 ansat i virksomheder i Københavns Kommune og 49.000 i virksomheder i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden har 12 procent af den udenlandske arbejdskraft medfølgende ægtefæller. Antallet af internationale studerende på lange videregående uddannelser i Region Hovedstaden er vokset fra ca. 400 i 2000 til ca. 3.200 i 2016.

Definition

Udenlandsk arbejdskraft omfatter arbejdstagere i alderen 18-64 år med andet statsborgerskab end dansk, som har lønindkomst året efter første indvandring, dog ekskl. asylansøgere og familiesammenførte. (Kilde: Den Tværgående Analyseenhed, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune).

Fakta om hvorfor det er svært at fastholde udenlandsk arbejdskraft

I en international undersøgelse (Expat Insider 2019) er Danmark faldet 13 pladser til en 48. plads ud af 64 byer i verden.
I undersøgelsen svarer de højtuddannede udlændinge, at det er utrolig svært for dem at falde til i Danmark. Her er Danmark på en 63. plads ud af 64. Derudover svarer 70 procent, at det er svært at blive venner med danskerne. Og Danmark rammer næsten bunden med en 62. plads i kategorien ”føle sig godt hjemme”. De nyeste tal, baseret på indvandring af højtuddannede udlændinge fra 2008 til 2016, viser, at et stort antal højtuddannede udlændinge har forladt Danmark inden for de første 3-4 år, og mere end halvdelen har forladt Danmark efter 5 år (DEA & DI, 2016).   I dag er omkring tre ud af ti studerende i arbejde i Danmark to år efter endt uddannelse, men samme analyse viser også, at fire ud af ti studerende forlader landet, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus (Damvad Analytics, 2017).

Fakta om International House Copenhagen

Københavns Kommune gør en særlig indsats for at tiltrække, modtage og fastholde internationale arbejdstagere, jobsøgende, medfølgende ægtefæller, forskere og studerende i Greater Copenhagen. Den internationale Citizen Service blev etableret i 2009 og er forankret i International House, hvor ca. 20.000 årligt bliver indrejst til Greater Copenhagens 30 kommuner. Servicen forvaltes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. International House kan hjælpe med cpr-nummer, sundhedskort, lægevalg, NemID og skat og informere om bolig, bank, skoler, børnepasning, forskning, kultur- og fritidsliv mv.

Fakta om partnere

International Citizen Day er støttet af Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Greater Copenhagen, Dansk Industri (Expat in Denmark), Dansk Erhverv, Finansforbundet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Akademikerne.

Kontakt

Julie Stemann Monberg

Pressechef
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 98 22 60