Arkivnyhed - kan være forældet

God sommer og borgermøde på Islands Brygge

08.06.2016
Sommeren står for døren, og vi kan glæde os til skønne tider i Københavns parker og ved vandet.

Men mange besøgende i Havneparken på Islands Brygge har også givet problemer med uro, affald og ulovligt parkerede biler. 

Derfor inviterede Københavns Kommune og Københavns Politi sammen med SSP til borgermøde mandag den 30. maj 2016.

Tak til de ca. 150 beboere og besøgende på Bryggen, der kiggede forbi. Der blev stillet mange spørgsmål, og vi vil her kort opsummere nogle af de svar, der blev givet:

Hvad bliver der gjort for at sikre en god sommer på Bryggen?

Både Københavns Kommune, SSP København og Københavns Politi har allerede øget vores tilstedeværelse i området. Det vil sige, at der er:

 • Flere betjente på Islands Brygge i weekenderne og til større arrangementer.
 • Flere SSP gadeplansmedarbejdere derude, der er opmærksomme på, at unge under 18 ikke bliver en del af de konflikter, der måtte opstå.
 • Der arbejdes på at etablere en natteravnsforening på Islands Brygge. Mere information følger.
 • Fortsat fokus på renhold, et nyt toilet åbnes.
 • Løbende parkeringskontrol.

Hvad bliver der gjort for at minimere støjen på Bryggen?

 • Støjende adfærd kan generelt meldes til lokalpolitiet på Amager og Christianshavn på tlf. 33 14 14 48
 • I forbindelse med et anmeldt udendørs musik arrangementer på de kommunale arealer af Havneparken skal musik og ’speak’ (via højtaler) afsluttes senest kl. 22 
 • Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer, som skal regulere støj fra udendørs musikarrangementer på en række konkrete pladser og parker i København, bl.a. på Islands Brygge. Forskriften er lige nu i offentlig høring – se mere her (link til blivhort.kk.dk)
 • Vurderer du, at et anmeldt udendørs musik arrangement støjer mere end de max 60 DB ved nærmeste beboelse, som er tilladt i af Havneparken, kan du fredag og lørdag mellem kl. 21-03 ringe til Københavns Kommunes støjvagt på tlf. 33 66 25 85.

Hvad bliver der gjort for at sikre, at DR’s EM-arrangementer ikke bliver til gene for bryggens beboere?

Det er Grundejerforeningen Havnestad, som udlejer en del af deres arealer til DR’s storskærmsaftener, når EM i fodbold løber af stabelen fra den 10. juni og en måned frem. Grundejerforeningen har bl.a. aftalt med DR, at DR sætter øget fokus på at minimere støj med et optimeret lydanlæg og på at sikre tilstrækkelige toiletfaciliteter og oprydning efter arrangementerne.

Vurderes det, at støjniveauet overskrider det tilladte, kan DR’s hotline kontaktes. Der vil blive informeret om denne på skærme og højttalere under og efter arrangementet.

Herudover er Københavns Politi til stede under samtlige storskærmsarrangementer under EM.

Hvad bliver der gjort for at sikre, at den nye dansescene ikke bliver til gene men til glæde for Bryggen?

Den nye dansescene, som skal ligge ved siden af Kulturhuset og hvor der planlægges løbende dansearrangementer hen over sommeren, bliver konstrueret, så den giver færrest mulige lydgener og flest mulige gode oplevelser for alle. Københavns Kommune inviterer i sensommeren til borgermøde, hvor alle kan komme med input til, hvordan den nye dansescene skal føres ud i livet.

Hvad bliver der gjort for at minimere generende og støjende arrangementer på Bryggen fremover?

Københavns Kommune er løbende opmærksom på at fordele de arrangementer, kommunen giver tilladelser til, over hele byen. Dette gælder også i forhold til, når der gives tilladelser til arrangementer i Havneparken

Vær en god gæst på Bryggen!

På borgermødet lød der en opfordring fra både Bryggens beboere, overborgmester Frank Jensen, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, SSP og Københavns Politi: Vær en god gæst på Bryggen!             

 • Respekter at der også bor folk på Bryggen
 • Ryd op efter jer – der står skraldespande over det hele.
 • Dæmp gemytterne, når børnefamilierne går til ro.

Rigtig god sommer!

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.