Arkivnyhed - kan være forældet

God registreringspraksis i Børnefamiliecenter København

05.12.2013
Socialforvaltningen har undersøgt registreringspraksis i Børnefamiliecenter København.

Undersøgelsen viser, at stort set alle sager er registreret tilfredsstillende. 

Forvaltningen har lavet undersøgelsen, fordi Børnefamiliecentret i 2011 blev udsat for mediekritik for sin registreringspraksis.

I forlængelse af kritikken tog forvaltningen og Børnefamiliecentret en række initiativer for at sikre, at der bliver registreret efter reglerne. Der blev blandt andet lavet en ny vejledning til sagsbehandlerne.

Den nye undersøgelse er lavet for at følge op på initiativerne og klarlægge om reglerne omkring registreringspraksis bliver overholdt. Konklusionen er positiv. Af de 127 undersøgte sager er de 122 sager registreret tilfredsstillende.

Myndighedschef for Børnefamliecenteret Anne Steenberg siger:

- Vi har på Børnefamiliecenteret arbejdet meget målrettet med at sikre en god registreringspraksis i alle vores sager. Derfor er jeg glad for, at 96 % af sagerne er registreret helt tilfredsstillende. Det er et meget flot resultat.

Der har været fokus på 6-måneders opfølgningerne - det vil sige kommunens pligt til at følge op på alle handleplaner med seks måneders mellemrum. Undersøgelsen skulle afdække, om det, der var registreret, rent faktisk var foretaget.

Se udvalgsindstilling og notat om undersøgelsen