Arkivnyhed - kan være forældet

Genvejsskilte skal hjælpe cyklisterne med at finde vej

06.05.2015
Cyklister i København får nu hjælp til at finde byens nye cykelgenveje i form af vejvisnings-skilte.

De første af i alt 31 vejvisningsskilte er netop blevet sat op på de mest trafikerede cykelruter i København. Skiltene er de første af sin slags i Danmark, og er specialudviklet til at hjælpe de københavnske cyklister med at finde vej og ikke mindst skyde genvej.

Københavns Kommune har stort fokus på at skabe nye genveje over f.eks. havneløb og gennem parker, da det gør det attraktivt at vælge cyklen. Trafiktællinger viser dog, at selv garvede københavnercyklister er lang tid om at opdage nye genveje, som det fx var tilfældet med Bryggebroen. I åbningsåret var der kun 3.400 cyklister, der krydsede broen dagligt, mens tallet var steget til 14.400 cyklister fem år senere. Målet er, at skiltene skal hjælpe københavnerne med at opdage de nye genveje.

”Halvdelen af københavnerne vælger cyklen som transportmiddel, fordi det er hurtigt. Københavnerne vil uden tvivl komme hurtigere gennem byen, når de kender de gode genveje, så skiltene vil være med til at gøre cyklen til et endnu mere attraktivt transportmiddel,” lyder det fra teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Helt konkret kommer hvert skilt til at indeholde to mål; et fjernmål, der viser vej til en bydel eller kvarter som fx Bispebjerg eller Østerbro. Og et nærmål, der angiver et kendt pejlemærke som fx Nørrebros Runddel eller Kongens Nytorv. Begge mål er udstyret med kilometerangivelse og som noget nyt også tidsangivelse. Skiltenes tidsangivelser skal netop være med til at sætte en fed streg under, at cyklen er et overlegent transportmiddel, hvis man vil hurtigt rundt i byen.

Forventningen er også, at skiltene vil være en stor hjælp for mindre stedvante cyklister. Indtil nu er cyklisterne i København kun blevet vist vej, når de befinder sig på en af de officielle cykelruter, men da cyklisterne ofte kører udenfor ruterne, har det gjort det svært for nogle cyklister at finde rundt. En etnografisk undersøgelse udarbejdet af IS IT A BIRD viser, at de københavnere, der ikke cykler eller cykler sjældent, føler sig usikre, når de ikke kender cykelvejene.

”Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at bane vejen for de cyklister, som ikke føler sig trygge ved at cykle i København i dag. Og med 1.000 tilflyttere om måneden og turister, der gerne vil opleve den københavnske cykelkultur, er skiltene en afgørende hjælp til at navigere i byen,” siger Morten Kabell.

De nye genvejsskilte er en del af Cykelpakkke 5, der skal forbedre forholdene for byens mange cyklister, og som blev besluttet af et bredt politisk flertal.

I alt vil der blive sat skilte op i 31 knudepunkter på de mest trafikerede cykelveje i København. De første to skilte er netop blevet sat op i krydset mellem Ingerslevsgade/Dybbølsbro og Nørre Allé/Tagensvej. De øvrige skilte vil blive sat op løbende frem til slutningen af juli.

Fakta
- Der bliver sat vejvisningsskilte op i 31 knudepunkter på de mest trafikerede cykelveje i København.
- Alle skilte vil angive et nærmål og et fjernmål samt tids- og kilometerangivelse til begge destinationer
- De første to skilte blev sat op i krydset mellem Ingerslevsgade/Dybbølsbro og Nørre Allé/Tagensvej mandag 4. maj. De øvrige skilte vil blive sat op løbende frem til slutningen af juli.
- Skiltene kommer til at spille sammen med de to apps til cykelruter, IbikeCPH og CykelPlanen, som kan bruges til at finde mere detaljerede destinationer.
- Projektet med vejvisningsskiltene vil blive evalueret efter 2 år.
- Vejvisningsskiltene er en del af Cykelpakke 5, som er en del af aftalen med Budget 2012, der blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance